AcyMailing Module

Reklama

Patroni medialni

Reklama

Sponsorzy

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Projekt pt. „Łączą nas zabytki techniki Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej”

W latach 2016–2018 Miasto Nowy Targ i Obec Ludrova w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja zrealizowały projekt pt. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, w efekcie którego powstał nowy produkt turystyczny – szlak kulturowy łączący zabytki techniki pogranicza. Jego  atrakcjami są powstałe w Nowym Targu Muzeum Drukarstwa i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej. Projekt pt. „Łączą nas zabytki techniki” zakłada kontynuację nawiązanej współpracy i partnerstwa, budowanie marki produktu i popularyzację wiedzy o wspólnym dziedzictwie.

 

 

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont konserwatorski maszyny drukarskiej z połowy XIX wieku. Płaska, typograficzna, stop-cylindrowa maszyna drukarska z napędem ręcznym z wiedeńskiej fabryki Helbig & Müller z Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu to unikatowy zabytek techniki, jedyny taki wczesny model pospiesznej maszyny drukującej zachowany do dnia dzisiejszego. Przeprowadzenie specjalistycznego remontu pozwoli doprowadzić maszynę do pełnej sprawności technicznej. Uruchomienie maszyny wzbogaci ofertę Muzeum Drukarstwa i pozwoli na prowadzenie zajęć warsztatowych z druku typograficznego. polegających na przybliżeniu dawnych technik druku,

Zorganizowane w ramach projektu warsztaty typograficzne przybliżą dawne techniki druku i będą polegały na konceptualizacji i stworzeniu projektu graficznego, przygotowaniu matrycy i składu oraz własnoręcznym wykonaniu odbitek na uruchomionych zabytkowych maszynach. Zaplanowano również warsztaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku: warsztaty zecerskie z dotykowym wyczuwaniem liter, warsztaty wokół maszyny drukarskiej (poznanie dotykowe, elementy dźwiękowe).

Archiwalne druki ulotne i okolicznościowe, akcydensy, prasa pochodzące z Drukarni Ignacego Borka i Drukarni Podhalańskiej zostaną skatalogowane, opracowane merytorycznie, zabezpieczone  oraz zdigitalizowane. Zasoby własne oraz pozyskane od innych instytucji i darczyńców złożą się na Archiwum Cyfrowe Muzeum Drukarstwa i zostaną udostępnione on-line dla szerokiego grona odbiorców.

W Muzeum Drukarstwa powstaną nowe dostępności dla osób o specjalnych potrzebach: audiodeskrypcje wybranych eksponatów muzeum (maszyny drukarskie, fotografie, czasopisma) dla osób słabo widzących i niewidzących oraz opisy w formacie „Easy-toread”, łatwym do czytania i zrozumienia.

Zaplanowano również  cykl spotkań  pt. „Nowotarżanie maja głos” na temat historii miasta i lokalnego dziedzictwa w formule muzeum partycypacyjnego,  zakładającego aktywne współuczestnictwo w tworzeniu programu, treści ekspozycji i wydarzeń w muzeum przez mieszkańców Nowego Targu i wszystkich zainteresowanych. Podczas tych spotkań ich uczestnicy podzielą się  swoją wiedzą, informacjami, przedstawią pamiątki przeszłości, relacje, biografie,  wspomnienia, fotografie. Efektem tych spotkań będzie wspólne przygotowanie z zebranych materiałów wystawy  i publikacji. Liczymy, także, że rezultatem będzie również opracowanie regulaminu muzeum i powołanie Rady Muzealnej.

 

„Łączą nas zabytki techniki Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Słowacja 2014- 2020

 

Partner wiodący: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Partner Projektu nr 1: Obec Ludrová

 

Wartość całkowita projektu: 117 436,90 €

Kwota dofinansowania z EFRR 85%: 99 821,36 €, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury: 65 926,25 €

Obec Ludrová: 33 895,11 €

Okres realizacji: marzec 2020 r. - luty 2021 r.

 

Cel główny projektu

Ochrona i zwiększenie zrównoważonego wykorzystania unikatowych zabytków techniki pogranicza polsko-słowackiego.

Cele szczegółowe

1. Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej i turystycznej związanej z zabytkami techniki na pograniczu polsko-słowackim na Podhalu i Liptowie;

2. Aktywizacja społeczności lokalnych Nowego Targu i Ludrovej do ochrony wspólnego dziedzictwa w innowacyjnej formule muzeum partycypacyjnego.

Cele te będą osiągnięte przez realizację 5 zadań merytorycznych:

1.            Remont konserwatorski zabytkowej maszyny drukarskiej z połowy XIX wieku w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu

2.            Remont konserwatorski zabytkowej sikawki strażackiej z 1905 roku w Ludrovej

3.            Utworzenie Cyfrowego Archiwum Muzeum Drukarstwa

4.            Realizacja ścieżki edukacyjnej w Ludrovej i organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza

5.            Organizacja wydarzeń promujących zabytki techniki pogranicza i aktywizujących wspólnoty lokalne do uczestnictwa w ochronie wspólnego dziedzictwa.