Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do IV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Zjednoczona Europa"

1. Imię i nazwisko, wiek recytatora:


2. Kategoria:


3. Szkoła, instytucja zgłaszająca uczestnika, adres, tel.:


4. Repertuar (proszę podać autora i tytuł):


5. Łączny czas prezentacji (w minutach):


6. Imię i nazwisko oraz telefon osoby przygotowującej recytatora: