XXXVI Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej - 2012

Ponury, cichy bór... Odwieczne jedle, smreki porosłe mchem, olbrzymie dęby, chmurosiężne, nieznane ludziom stare drzewa — w cichości wielkiej kołyszą się wolno. A po wierzchołkach wiatr śpiewa i gra — melodię wieczną, dziwnie smętną, o zaginionych dawno światach, o gwiazdach promienistych i zaklętych w lód...

Jasna Polana

Władysław Orkan

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Cele konkursu:

 1. Wybór najlepszych amatorskich prac plastycznych i nagrodzenie ich autorów.
 2. Pogłębienie znajomości dzieł mistrzów malarstwa i rzeźby.
 3. Popularyzacja amatorskiej twórczości plastycznej poprzez organizowanie wystaw pokonkursowych oraz wystaw indywidualnych laureatom konkursu.
 4. Przybliżenie twórczości Władysława Orkana, ukazanie piękna Gorców oraz próba integracji sztuk plastycznych z literaturą.
 5. Gromadzenie w zbiorach Miejskiego Ośrodka Kultury najciekawszych prac plastycznych i prezentacja ich na wystawach.

Terminarz:

Składanie prac - od 17 - 28 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 w MOK w Nowym Targu

Otwarcie wystawy pokonkursowej - 10 listopad 2012, godz.15.30

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletni twórcy amatorzy.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż 5 prac z lat 2010 - 2012.
 3. Jedna z prac powinna być inspiracją twórczością Władysława Orkana i przedstawiać główny temat konkursu czyli “Dumania Dumaca z Gorców”.
 4. Tematyka pozostałych prac dowolna.
 5. Prace należy zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: twórczości ludowej (prace w stylistyce podhalańskiej i w tradycyjnych technikach - malarstwo na szkle, płaskorzeźba, rzeźba, haft) lub do kategorii twórczości nieprofesjonalnej (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, techniki mieszane, fotomontaż).
 6. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, z datą dostarczenia prac i podpisem.
 7. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
 8. Każda praca powinna być przygotowana do ekspozycji /oprawiona/ i opisana na odwrocie na białym tle: imię, nazwisko, tytuł, technika.
 9. Prace nagrodzone w innych konkursach nie będą przyjmowane.
 10. Prace nagrodzone przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu jako organizatora konkursu. Nie ma możliwości ich wymiany.
 11. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 20 zł. Należy uiścić ją w kasie MOKu lub wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu: PeKaO O/Nowy Targ nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac.
 13. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od 17 - 28 września 2012 r.
 14. Prace należy odebrać do końca stycznia 2013 r.
 15. Nieodebrane prace przechodzą na własność MOK.

Nagrody nie będą przesyłane. Należy je odebrać osobiście lub zgłosić zastępstwo.

Nieodebrane prace przechodzą na własność MOK !

Protokół

Laureaci

PATRONAT

 


 

 

 

 

 

Marek Stanisław Fryźlewicz

Burmistrz Miasta Nowy Targu

 

PARTNER

 


 

 

 

 

 

  

Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie

 

 

 Tygodnik Podhalański

 


Nowotarska Telewizja Kablowa