MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1576175
dzisiaj:65
wczoraj:158
 polecamy
 Zamówienia publiczne
Zarządzenie nr 5/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 5/2008
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie

w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na najem parkingu położonego przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Na podstawie art.13 ust.1 i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późń. zmianami), z a r z ą d z a m:

§ 1
Ogłosić pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na najem parkingu położonego przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu; Al. Tysiąclecia 37 o pow. około 600 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej 19584 KW 67351.
§ 2
1. Ustalam stawkę minimalną ryczałtu miesięcznego za najem parkingu w kwocie 500,00 zł netto, do którego doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.
2. Ustalam wadium w wysokości 500,00 zł.

§ 3
Zatwierdza się regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem parkingu , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2008 roku pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w następującym składzie osobowym:
1. Krystyna Malicka - przewodnicząca
2. Maria Bryniarska
3. Magdalena Długopolska
4. Stanisław Krzak

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wersje do wydruku

 dokument w formacie PDF zarządzenie nr 5/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z dnia 03 kwietnia 2008 roku
 dokument w formacie PDF ogłoszenie przetargu
 dokument w formacie PDF regulamin przetargu
 dokument w formacie PDF wzór formularza ofertowego do zarządzenia 5/2008
 dokument w formacie PDF oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu
 dokument w formacie PDF oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi względem osób prawnych i fizycznych
 dokument w formacie PDF wzór umowy najmu
 dokument w formacie html informacja o wyborze najemcy parkingu