MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1576150
dzisiaj:40
wczoraj:158
 polecamy
 Zamówienia publiczne
Zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 3/2008
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 37 , na prowadzenie nieuciążliwej działalności (małej gastronomii, kawiarni, siłowni, fitness lub innego rodzaju działalności o podobnym charakterze).


Na podstawie art.13 ust.1 i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późń. zmianami), zarządzam:

§ 1
Ogłosić przetarg ofertowy na oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w piwnicach budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu przy. Al. Tysiąclecia 37 o pow. 176 m2.

§ 2
1.Stawkę minimalną miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 , ustala się w wysokości 12,10 zł/m2 plus podatek VAT.

2. Wadium ustala się w wysokości 2.600,00 zł.

§ 3
Zatwierdza się regulamin przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem przedmiotowego lokalu użytkowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 11 lutego 2008 roku nieograniczonego przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w następującym składzie osobowym:
1. Krystyna Malicka - przewodnicząca
2. Maria Bryniarska
3. Magdalena Dlugopolska
4. Stanisław Krzak

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wersje do wydruku

 dokument w formacie PDF zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z dnia 14 stycznia 2008 roku
 dokument w formacie PDF ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym do zarządzenia nr 3/2008
 dokument w formacie PDF regulamin przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku MOK.
 dokument w formacie PDF formularz ofertowy do zarządzenia nr 3/2008
 dokument w formacie PDF zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 dokument w formacie PDF oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi względem osób prawnych i fizycznych
 dokument w formacie PDF projekt umowy najmu
 dokument w formacie PDF oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym lokalu
Zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 3/2008
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 37 , na prowadzenie nieuciążliwej działalności (małej gastronomii, kawiarni, siłowni, fitness lub innego rodzaju działalności o podobnym charakterze).


Na podstawie art.13 ust.1 i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z późń. zmianami), zarządzam:

§ 1
Ogłosić przetarg ofertowy na oddanie w najem lokalu użytkowego, usytuowanego w piwnicach budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu przy. Al. Tysiąclecia 37 o pow. 176 m2.

§ 2
1.Stawkę minimalną miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 , ustala się w wysokości 12,10 zł/m2 plus podatek VAT.

2. Wadium ustala się w wysokości 2.600,00 zł.

§ 3
Zatwierdza się regulamin przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem przedmiotowego lokalu użytkowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 11 lutego 2008 roku nieograniczonego przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w następującym składzie osobowym:
1. Krystyna Malicka - przewodnicząca
2. Maria Bryniarska
3. Magdalena Dlugopolska
4. Stanisław Krzak

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wersje do wydruku

 dokument w formacie PDF zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z dnia 14 stycznia 2008 roku
 dokument w formacie PDF ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym do zarządzenia nr 3/2008
 dokument w formacie PDF regulamin przetargu nieograniczonego ofertowego na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku MOK.
 dokument w formacie PDF formularz ofertowy do zarządzenia nr 3/2008
 dokument w formacie PDF zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 dokument w formacie PDF oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi względem osób prawnych i fizycznych
 dokument w formacie PDF projekt umowy najmu
 dokument w formacie PDF oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym lokalu