MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1576199
dzisiaj:89
wczoraj:158
 polecamy
 Zamówienia publiczne
Pisemne rozpoznanie rynku z dnia 4.09.2008 roku

Zaproszenie do złożenia oferty
z dnia 10 września 2008 roku w sprawie
Czynności zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 14 000 EURO, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku


Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37, tel. (018)26-621-32 lub (018)26-632-41, NIP: 735-00-25-234, zaprasza do złożenia oferty na:

Kserokopiarka A3 kolor o parametrach:


 • wydruk czarno-biały w kwocie nie przekraczającej 0,038 zł netto za 1 stronę A4;
 • wydruk kolorowy w kwocie nie przekraczającej 0,20 zł netto za 1 stronę A4;
 • prędkość drukowania i kopiowania A4 kolor minimum 25 stron/min.;
 • pojemność papieru: około 1150 arkuszy + podajnik ręczny 150 arkuszy;
 • formaty papieru: A6-A3 FB, formaty użytkownika;
 • możliwość druku banerów 1200x297 mm;
 • gramatura: 64-256g/m2 ze wszystkich kaset oraz 271 g/m2 z podajnika ręcznego;
 • automatyczny duplex: A5-A3 FB;
 • pamięć RAM: nie mniej niż 1,024 MB;
 • dysk twardy: nie mniej niż 60 GB;
 • karta sieciowa;

  Ponadto sprzedawca zapewni:
 • 3 letni kontrakt serwisowy z odpłatnością za wykonane kopie/wydruki;
 • krótki czas reakcji serwisowej (do 24 h);
 • w razie awarii możliwość udostępnienia zastępczej kserokopiarki o wymienionych wyżej parametrach;
 • szkolenie pracownika dot. obsługi kserokopiarki;
 • sprzedawca dostarczy towar własnym transportem do 30 września 2008 roku.

  Bernadeta Bal

  ______________________________________________________________________________________________

  Wypełnia firma, do której zwrócono się z zapytaniem o cenę:

  1) Proponowana cena za całą dostawę opisanej wyżej kserokopiarki:
  cena netto: .....................           cena brutto: .....................
  ..............................                    .......................................................................
        (pieczątka firmy)                               (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)


  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, przesłać lub dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37 - sekretariat MOK do dnia 17.09.2008 roku.


  Wersje do wydruku

   dokument w formacie PDF zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż dla MOK-u kserokopiarki. Wrzesień 2008 roku