MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1642647
dzisiaj:141
wczoraj:223
 polecamy
 pliki do pobrania
Pliki do pobrania / Zamówienia publiczne, przetargi
Dział z którego można pobrać wersje po wydruku aktualnych zamówień publicznych wraz z załącznikami. / ilość plików: 27
Sortuj według
lp. nazwa ilość pobrań pobierz
1. Informację o zawarciu umowyna modernizację sanitariatów 374 zawarcie_umowy-sanitariaty.pdf
2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na modernizację sanitariatów 398 streszczenie_ofert-sanitariaty.pdf
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację sanitariatów 807 ogloszenie_wyboru_oferty-sanitariaty.pdf
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu toalet 506 MOK-SIWZ - modernizacja toalet 2009.pdf
5. Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia remuntu toalet wraz z załącznikami 477 MOK - sanitariaty  - Specyfikacje techniczne.pdf
6. Ogłoszenie o przetargu na remont toalet 621 ogloszenie o przetargu na remont toalet 2009.pdf
7. Przedmiar robót remontu toalet 633 MOK - remont sanitariatow - przedmiar.pdf
8. Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż dla MOK-u kserokopiarki 485 przet-ksero08.pdf
9. Ogłoszenie Dyrektora MOK z dnia 05.09.2008 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 480 oglo-05-09-08.pdf
10. Ogłoszenie do zarządzenia nr 5/2008 500 zarz5-08-7.pdf
11. Zarządzenie nr 5/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z dnia 03 kwietnia 2008 rok 483 zarz5-08-1.pdf
12. Regulamin przetargu - zarządzenie 5/2008 579 zarz5-08-2.pdf
13. Wzór formularza ofertowego do zarządzenia 5/2008 496 zarz5-08-3.pdf
14. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu - zarządzenie 5/2008 494 zarz5-08-4.pdf
15. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi względem osób prawnych i fizycznych - zarządzeni 446 zarz5-08-5.pdf
16. Wzór umowy najmu - zarządzenie nr 5/2008 497 zarz5-08-6.pdf
17. Protokół z przeprowadzonego pisemengo przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu użytkowego 449 zarz3-08-rozstrzyg.pdf
18. Załacznik nr 5 do zarządzenia nr 3/2008
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym lokalu.
525 zarz3-08-zal5.pdf
19. Załacznik nr 4 do zarządzenia nr 3/2008
Projekt umowy najmu.
560 zarz3-08-zal4.pdf
20. Załacznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2008
Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi względem osób prawnych i fizycznych.
580 zarz3-08-zal3.pdf
1 / 2