MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:2185773
dzisiaj:159
wczoraj:580
 polecamy
 o nas
Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury:
 • rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,
 • tworzenie, ochrona i udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury,
 • organizowanie uczestnictwa w kulturze przez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, kultury ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, wspierającej działalność podstawową.
Zadania powyższe Miejski Ośrodek Kultury realizuje poprzez:
 • prowadzenie sondażu potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 • inspirowanie mieszkańców do udziału w różnorodnych formach działalności kulturalnej,
 • organizowanie profesjonalnych i amatorskich zespołów i klubów artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
 • prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, oświatowej, ekonomicznej itp.,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych (koncerty, spektakle, wystawy),
 • gromadzenie dzieł sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
 • współdziałanie z innymi instytucjami kultury i oświaty, społecznym ruchem kulturalnym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • świadczenie usług (plastycznych, poligraficznych, itp.),
 • realizowanie imprez zleconych.