MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:2185845
dzisiaj:231
wczoraj:580
 polecamy
 IV Międzynarodowy Konkursu Piosenki Angielskiej - Nowy Targ 2007
Sprawozdanie z warsztatów do IV Międzynarodowego Konkursu Piosenki Angielskiej - Nowy Targ 2007

Na warsztatach zostało przećwiczonych wiele kwestii.
Na wstępie został omówiony przez panią Małgorztę Szewczyk cel warsztatów, idea konkursu, regulamin, zwłaszcza jego modyfikacja związana ze sprawniejszą obsługą. Zwrócona też została uwaga na właściwszą opiekę dzieci i młodzieży, przez ich opiekunów, aby nie było dyskwalifikacji przed lub po występie.

Pan Piotr Lakwaj z Zakopanego przygotował profesjonalnie i z poczuciem humoru materiały dotyczące pracy z aparatem mowy, dykcją, tremą, obyciem ze sceną i mikrofonem. Zostały też zaprezentowane (na DVD i przez panią Johnson) właściwe i niewłaściwe zachowania się na scenie i poza nią oraz elementy pracy z zespołem, akompaniament, regulamin, podkłady muzyczne, właściwy dobór piosenek do wieku i osobowości, rzetelne przygotowanie tekstu oraz kostiumy i choreografia itp.

Ponadto pani Denise Johnson, przewodnicząca jury, uwrażliwiała uczestników na sprawne wychodzenie na scenę z wyznaczonych na widowni ściśle określonych miejsc i przestrzeganie kolejności występów i wykonywania wcześniej dostarczonych piosenek w zgłoszonej kolejności. CD dostarczone wcześniej będzie sprawdzone na sprzęcie MOKu.
Również rzetelne przygotowanie tekstów piosenek może mieć znaczny wpływ na oceny Jury.

Uczestnicy mieli możliwość dyskusji i ćwiczeń na scenie.

Była też prośba ze strony obsługi technicznej MOKu, o zaznaczenie wszystkich instrumentów, z którymi się przyjeżdża, aby umożliwić dobrą jakość nagłośnienia. Będzie kilka mikrofonów stojących wokół których może śpiewać po kilka osób, gdyż nie będzie mikrofonów zbiorczych (koliduje to z instrumentami). Mikrofony bezprzewodowe nie gwarantują dobrej jakości dźwięku.

W zespole oceniany jest wokal KAŻDEJ osoby. Tańcząc i śpiewając nie jesteście słyszani.
Osoby i zespoły, którym nie potwierdzimy godziny i dnia występu proszone są o kontakt do dnia 25 stycznia 2007 roku.

Prosimy też o śledzenie aktualności na naszej stronie internetowej. Pytania prosimy kierować na adres: konkurspiosenki@o2.pl.

Życzymy owocnych przygotowań i nie przekroczenia terminu zgłoszenia, który upływa 5 stycznia 2007 roku.