MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:2185805
dzisiaj:191
wczoraj:580
 polecamy
 interreg
 dokument w formacie PDF Harmonogram Laboratorium Fotografii Cyfrowej
 dokument w formacie PDF Zobowiązanie do wzięcia udziału w Laboratorium Fotografii Cyfrowej
Úvod

Zahžadení do objektívov svojich fotoaparátov, ustažujúc zachytené v nich tvary, farby a svetlo, vytvorili účastníci Laboratória digitálnej fotografie zaujímavú históriu o istom čase a mieste.
Iniciátorom tohto podujatia neislo iba o zvečnenie obrazu násho prírodného prostredia, túžili taktiež, aby účastníci objavili fotografovanie pre seba samých a aby ich tvorivý pohžad pomohol im vidieť to, čo v každodennom zhone nedokážeme vnímať.
Vypočujte si prosím históriu o čase a mieste vyrozprávanú trosku inak. Vyrozprávanú fotografiami mladých autorov, ktorí vlastným vnútorným svetlom obohatili a zviditežnili prvky skutočnosti okolo nás.
Mávali v čase svojich pobytov v prírode magické chvíle? Hžadali ten jeden jediný záber, alebo "strielali" celou sériou tak, aby nakoniec vybrať tie najpresnejsie?
Či živé a horúce debaty o čerstvo urobených fotografiach pomohli im prehĺbiť zážubu a poznať jej najhĺbsie tajomstvá?
Naučili sa nachádzať krásu vo veciach zdanlivo skaredých a obyčajných?
Pozývame Vás na výstavu, prajeme Vám príjemné stúdovanie katalógu a veríme, že najdete odpovede nie len na tieto otázky.

Barbara Pachniowska


Pozvanie k účasti na mikroprojekte EÚ "Pohraničná príroda digitalne mažovaná" som príjal s radosťou, pretože téma prednásokje je totožná s predmetom mojich zážub. Už niekožko rokov spolu s Kazimírom Pańszczykom sa práve pomocou snímok snažíme upriamiť pozornosť na hodnotu a krásu okolitej prírody.
Pár dní strávených v kolektíve amatérov - milovníkov forografie urobilo na mne vežký dojem. Mal som im odovzdať časť mojich schopností, poskytnúť zopár jednoduchých rád a sám som dostal hodinu pokory, citlivosti s vežkou dávkou optimizmu. Spoznal som žudí, ktorí majú vežmi čerstvý spôsob vnímania okolitého sveta - neobmedzený komerčne či akademicky - stuhnutými pravidlami. Dokonca som začal pociťovať závisť, že ja už tožko rokov chodím s fotoaparátom a nie som schopný si vsímať rôzne situácie, obrazy, ktoré oni zvečňovali akoby mimichodom.
Júlove dielne umožnili vežmi plodnú výmenu postrehov. Treba podčiarknúť, že účastníkmi boli mladí žudia, ktorým sa príbeh s fotoaparátom len začína. Účasť na fotografickej dielni, ma presvedčila o vežkej nevyhnutnosti takých podujatí: pôsobia na viacerých úrovňach, okrem odovzdávania konkrétnych schopností spájajú žudí z rozličných prostredí, žudí, ktorí sú príslusníkmi iných národov. Mal som možnosť spoznať zaujímavých, milých žudí zo slnečnej strany Tatier a s prekvapením som zistil, že predtým viacej informácii som mal o obyvatežoch hmlistého Anglicka, alebo chladnej skandinávie než o susedoch spoza Tatier.
Veci spojené s ekológiou, s prírodným prostredím sa v nasej spoločnosti mnohé roky nachádzali na okrajoch pozornosti. Skoro vôbec nikto nehžadal odpovede na otázky: kožko a aké odpady vznikajú v procesoch produkcie a v každodennom živote, čo sa s tým odpadom neskôr deje. Projekt "Pohraničná príroda digitalne mažovaná", realizovaný pomocou prostriedkov získaných z fondov Európskej únie a zo státneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry Mestským kultúrnym strediskom (MOK) v Nowom Targu a na slovenskej strane Podtatranským Osvetovým Strediskom v Poprade je pokusom vynahradenia dlhorocných nedotahnutí. Ako časť programu Interreg III A Požsko - Slovenská republika má uvedomiť miestnym spoločenstvám, že obklopujúca ich príroda, ktorú považovali za obyčajnú, nachádza sa v európskej stupnici, dokonca aj v globalnej a je neobyčajne hodnotná. Nowotarské Mestské kultúrne stredisko (MOK) už dlhé roky podniká rôzne proekologické aktivity, také ako Medzinárodná fotografická súťaž Jan Sunderlanda - Horská Krajinka, v tomto roku organizovaný už 26 krát. Súťaž vytvorená na počesť Očareného, od očarených ... Ale samotné očarenie už nie je postačujúce.
Ku konkrétnym činnostiam vyzýva napríklad PROGRAM VYVÁžENÉHO ROZVOJA A OCHRANY žIVOTNÉHO PROSTREDIA MALOPOźSKÉHO KRAJA V ROKOCH 2001-2015, v ktorom si vsimli, že "vežmi tažkým problémom je skutočnosť protizákonného skladovania odpadu v dolinách riek na tzv. divokých smetiskách". Ten istý problém majú nasi susedia na Slovensku.
Protizákonné smetiská sa nachádzaju vo viacerých krajinách a práve cez realizáciu proekologických, artistických, alebo dokumentárnych projektov, pozornosť divákov sa sústreďuje na ten nepríjemný fenomén, ktorý často uniká pozornosti, lebo "veď je to normálne, že sa hádže smetie do potoka - voda to vezme".
Ako som uz spomínal, projekty organizované "zdola", prostredníctvom kultúrnych stredísk, sú zvlásť hodnotné pre miestne spoločenstvá. Hlavne deti a mládež nie sú este znechutení nekomerčnými, ideovými a prospoločenskými aktivitami. Sú otvorení novým vedomostiam a skusenostiam, vstrebávajú ich vsetkými svojimi zmyslami, ochotne sa zapájajú do vsetkých ponukaných atraktívnych činností, ktoré majú reálny vplyv na formovanie ich okolia.
Na vyžsie uvedených predpokladoch je založený projekt "Pohraničná príroda digitalne mažovaná", venovaný hlavne deťom a mládeži a prostredníctvom nich aj na ich rodiny a známych. Taktiež má ukázať krásu pohraničnej prírody, ako aj upozorniť na ohrozenie, aké pre tieto miestne poklady predstavuje nekontrolované "pozbavovanie sa" odpadu. Spoločná požsko - slovenská zodpovednosť v situácií, kde nás spája nie len hranica, ale aj "transhraničné" rieky, nadobúda zvlástny význam. Tieto rieky mali by niesť krystalicky čistú vodu z hôr a nie pozostatky konsumpčnej civilizácie, alebo jednoducho nedostatok kultúry. Na realizácii projektu "Pohraničná príroda digitalne mažovaná" sa zúčastnilo niekožko stoviek žudí. Zvlásť ma potesilo nadsenie účastníkov fotografickej dielni "Laboratórium digitalnej fotografie" a pri príležitosti korekt rozpútavajúce sa živé diskusie. Dúfam, že som tým dvadsiatim osobám pomohol vo vychutnávaní fotografovania, ako aj v hžadaní zvlásť zaujímavých fragmentov pohraničnej prírody. Výsledky násho intenzívneho učenia sa môžete obdivovať na práve otvorenej výstave. Takéto projekty si jednoducho vyžadujú kontinuáciu.

Ludwik Krzeczkowski


Informacja Vydavatežstvowa

 • Organizátori:
  Mestské kultúrne stredisko (MOK) v Nowom Targu
  koordinátor:
  Anna Gostkiewicz

 • Podtatranské Osvetové Stredisko w Popradzie Koordinátor projektu:
  Zuza Barilová

 • Projekt logotypu:
  Anna Gostkiewicz

 • Texty:
  Účastníci a prednásajúci Laboratória Digitálnej Fotografie Barbara Pachniowska - riaditežka Mestskeho kultúrneho strediska (MOK) (autorka návrhu projektu)

 • Preklad:
  Brygida Wojtas

 • Zdjęcia:
  uúčastníci a prednásajúci Laboratória digitálnej fotografie

 • Projekt katalógu:
  Marcin Kulig - Drukarnia "CYFRA"

 • Sadzba a tlač:
  CYFRA Centrum Druku
  Nowy Targ, Szaflarska 94
  tel. 018 266 35 09
  drukuj@cyfrowo.pl

 • Vydavatežstvo:
  Miejski Ośrodek Kultury
  Al. Tysiąclecia 37
  34 - 400 Nowy Targ
  tel. 018 266 21 32
  tel./fax 018 266 32 41
  www.mok.nowytarg.pl
  moknowytarg@poczta.fm

 • ISBN 83-919989-4-0