MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1673763
dzisiaj:116
wczoraj:244
 polecamy
 XXII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek 2007
Spis treści
Regulamin XXII Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek 2007"

 • Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

 • Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury.

 • Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

 • W Festiwalu mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne (z wyłączeniem zespołów obrzędowych), które oceniane będą w kategoriach: teatry dramatyczne, pantomimy, teatry małych form, kabarety oraz teatry lalkowe (bez możliwości kwalifikacji do finału).

 • Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

 • Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do 14 dni przed datą eliminacji powiatowych i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.

 • Festiwal przebiega w dwóch etapach:
  I ETAP
  ELIMINACJE POWIATOWE
  dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego
  MOK w Nowym Targu
  Al. Tysiąclecia 37
  30 kwietnia 2007
  koordynator:
  Stanisław Krzak
  tel. 018 266 32 41
  e-mail: stachumok@interia.pl


  Najciekawsze prezentacje eliminacji powiatowych będą zakwalifikowane do spotkania finałowego. Gospodarz eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjne i finansowe.

  II ETAP
  FINAŁ, który odbędzie się 11-12 czerwca 2007 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.
  W spotkaniu finałowym uczestniczyć będą także laureaci Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki i Regionalnego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży Maska (region tarnowski).

 • Wszystkie prezentacje (I i II etapu) będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przegląd artystyczny nie ma charakteru konkursu, niemniej jednak Komisja Artystyczna ma prawo przyznania nagród lub wyróżnień za szczególnie interesujące spektakle.

 • Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa.

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszty podróży pokrywa instytucja delegująca.

  Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. (018) 4482656, (018) 4482610, email: m.mikulska@mcksokol.pl oraz organizatorzy eliminacji powiatowych.

 dokument w formacie PDF wersja do wydruku