MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:2185784
dzisiaj:170
wczoraj:580
 polecamy
 XXX konkurs amatorskiej twórczości plastycznej 2006
XXX Jubileuszowy Konkursu Amatorskej Twórczości Plastycznej - Wizerunek Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Św. Katarzyna Aleksandryjska - patronka miasta Nowego Targu
Św. Katarzyna Aleksandryjska urodziła się pod koniec III wieku n.e. w zamożnej rodzinie. źródła donoszą, że była osobą starannie wykształconą i piękną. Legendy z VI wieku n.e. donoszą ,iż wyróżniała się zdolnościami retorycznymi. Podobno w dyspucie, jaką podjęła z pięćdziesięcioma wybitnymi filozofami z dworu wielkorządcy cesarskiego, Galeriusza Maksymiana, potrafiła obalić ich pogańskie teorie i nawrócić na chrześcijaństwo. Miało to wywołać gniew Maksymiana i skazanie nieszczęsnych mędrców na śmierć przez spalenie na stosie. Legenda mówi, że do więzienia trafiła wkrótce także Katarzyna. Aby odwieść ją od wiary, stosowano najróżniejsze wymyślne tortury: biczowanie żyłami wołowymi, głodzenie i łamanie kołem. W trakcie ich zadawania działy się ponoć rzeczy niezwykłe - szprychy rozpadły się raniąc widzów a nie wyczyniając krzywdy Katarzynie. Cud ten spowodować też miał nawrócenie się żołnierzy biorących udział w tym niecnym procederze. Maksymian kazał ostatecznie Katarzynę ściąć. Nie wiadomo, gdzie święta została pochowana, ale legenda wspomina o cudownym przeniesieniu jej ciała przez anioły na Górę Synaj, gdzie do dziś mieści się klasztor pod jej wezwaniem. Kult św. Katarzyny zaczął się szerzyć na Wschodzie już w wieku XI i osiągnął apogeum w wieku XV. W Polsce ku jej czci wzniesiono blisko sto osiemdziesiąt świątyń i jeszcze więcej ołtarzy.
W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest najczęściej w koronie na głowie, z mieczem lub połamanym kołem, trzymającą w ręku palmę męczeństwa, kwiat, księgę, lilię lub tarczę z nazwami nauk. W drastycznych przypadkach przedstawiana jest z odciętą głową. Poświęcili jej swoje arcydzieła najwięksi artyści świata: m. in. Hans Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, Caravaggio i Raffael. św. Katarzyna patronuje:

- zakonowi katarzynek;
- filozofom chrześcijańskim, teologom, mówcom, uniwersytetom, uczonym i studentom;
- adwokatom, notariuszom;
- literatom, bibliotekarzom;
- drukarzom, zecerom;
- kolejarzom oraz kołodziejom i woźnicom;
- młynarzom i piekarzom;
- modystkom, szwaczkom, prządkom i powroźnikom;
- mężatkom i dziewczętom;
- grzesznikom.

Przygotowano na podstawie książki ks.prałata Mieczysława Łukaszczyka "święta Katarzyna miejsca kultu świętej w Polsce", parafia św. Katarzyny, Nowy Targ 2001.