24.04.2005

Promocja książki "Spotkania literackie"
pod redakcją Macieja Pinkwarta