AcyMailing Module

Banner
Banner

Patroni medialni

Banner
Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Archiwum 2010

There are no translations available.

 

Szanowni Państwo
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu organizuje po raz kolejny w naszym regionie Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia (poniedziałek) 2010. W tym roku projekt „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Głównym punktem obchodów pozostaje plebiscyt ”Aktywny 2010”. Plebiscyt ma charakter otwarty - zachęcamy organizacje pozarządowe, placówki, instytucje, grupy samopomocowe, czy osoby prywatne, jak i samych wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatur.
Uwaga: przygotujemy krótkie filmy prezentujące finalistów plebiscytu oraz przeprowadzimy akcję ich promującą w mediach. Sądzimy, iż warto wspierać, dowartościować i podziękować za działalność wolontariuszom.

Zapraszamy także do zgłaszania kandydatur przedsiębiorców, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (firmy, spółki, prywatne i publiczne zakłady) w ramach konkursu ”Nowotarski Dobroczyńca 2010”. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich korzystających z pomocy (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.) przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu nowotarskiego. Jeśli Państwa organizacje otrzymują takie wsparcie, to będzie to wyjątkowa okazja do podziękowania.

„Odbędzie się również konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na esej o tematyce wolontaryjnej. W tym roku oczekujemy na eseje twórczo odnoszące się do tematu ”Wolontariat na Podhalu – szansą dla potrzebujących oraz drogą wzbogacenia regionu”. Tylko w tym konkursie zgłoszenia wyjątkowo do 29 października. Atrakcyjne nagrody czekają!”

W tym roku przygotujemy także publikację „Informator 2010. Organizacje pozarządowe z terenu miasta Nowego Targu i powiatu nowotarskiego”. Zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu w ramach tworzonego Informatora zawierającego aktualne dane teleadresowe oraz krótkie informacje o działalności organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, związków) z terenu miasta i powiatu nowotarskiego. Przygotujemy wersję broszurową oraz wersję elektroniczną.

Nowością będzie wystawa fotograficzna „Wolontariat – a jednak się kręci 2010”. Będzie to wyjątkowa szansa pokazania działalności swojej organizacji w artystycznym wydaniu. To nic nie kosztuje (my zapewniamy fotografów, wydruk zdjęć i przygotowanie wystawy), a promocja organizacji gwarantowana! Liczba zaprezentowanych w ten sposób organizacji jest ograniczona – prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem.

Oferujemy także możliwość przygotowania stoiska własnej organizacji w holu Miejskiego Ośrodka Kultury podczas obchodów dnia 6 grudnia 2010 roku. Liczymy na aktywne formy prezentacji, pokazy itp. Niemniej forma stoiska będzie zależała od Państwa decyzji. Liczba stoisk jest ograniczona.

Prosimy o wypełnienie odpowiednich rubryk załączonego arkuszu (3 strony) i przesłanie na adres:

 • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Termin nieprzekraczalny przesłania wypełnionych arkuszów mija 20 września 2010.

UWAGA: Wersja elektroniczna arkuszów zgłoszeniowych oraz regulaminów będzie dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mok.nowytarg.pl w zakładce Działalność - „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”.

 

 

Plebiscyt "Aktywny 2010"

Regulamin

 1. Organizatorem plebiscytu „Aktywny 2010” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Plebiscyt ma na celu :
  • wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie osób, które zdecydowały się na działalność wolontaryjną;
  • stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, podzielenia się swoimi refleksjami na ich temat;
  • promocję działań wolontaryjnych.
 3. Plebiscyt ma charakter otwarty – zachęcamy organizacje pozarządowe, placówki, instytucje, grupy samopomocowe, czy osoby prywatne, jak i samych wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatur wolontariuszy z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 4. W sytuacji zgłoszeń dokonywanych przez samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub innym podmiot.
 5. Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata lub jedną grupę.
 6. Zgłoszeń do plebiscytu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu szczególnie uwzględniając uzasadnienie wniosku. Dodatkowo do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności zgłaszanej osoby lub grupy (maszynopis lub plik). Opis taki nie powinien przekraczać 1 strony A4.
 7. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
  • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Aktywny 2010”
  • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 8. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 20 września 2010 r.
 9. Zgłoszone kandydatury Aktywnych oceni powołane Jury oraz wskaże finalistów plebiscytu „Aktywny 2010” (przewidujemy 5 osób lub grup).
 10. Przygotujemy krótkie filmy przedstawiające finalistów plebiscytu, a także zapewnimy ich promocję poprzez patronów medialnych oraz strony internetowe.
 11. W listopadzie odbędzie się głosowanie na finalistów za pomocą kuponów drukowanych na łamach patronów medialnych. Wypełniony kupon należy wysłać listownie (na adres Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ; z dopiskiem ”Aktywny 2010”) lub złożyć osobiście (skrzynka konkursowa w Sekretariacie MOKu). Nagrodzona zostanie osoba lub grupa, która otrzyma największe społeczne poparcie, a zatem zdobędzie największą ilość głosów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej specjalnej nagrody.
 12. Wszyscy zgłoszeni oraz finaliści zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu „Aktywny 2010” oraz uhonorowanie finalistów i zwycięzcy.


Plebiscyt „Aktywny 2010” odbędzie się w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Finaliści plebiscytu "Aktywny 2010"

Zapraszamy do oddawania głosów i wybrania laureata plebiscytu Aktywny 2010. Głosujemy przez cały listopad na kuponach drukowanych w:
Dzienniku Polskim (poniedziałki, środy, piątki)
Tygodniku Podhalańskim (czwartki)
Kupon należy dostarczyć lub wysłać do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.
Tegoroczni finaliści to:

 • Dorota Hedwig
 • Zbigniew Krauzowicz
 • Szkolne koło wolontariatu Caritas przy ZSE w Nowym Targu
 • Anna Tylka
 • Wolontariat szkolny Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

Opis finalistów:

 • Dorota Hedwig

Pani Dorota działa aktywnie, wolontarystycznie w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, któremu od 9 lat prezesuje. Bez reszty poświęciła się batalii o życie nie tylko swoich córek, ale wszystkich dzieci chorych na mukowiscydozę. Nakłania Ministerstwo Zdrowia do odgórnej zmiany warunków panujących na oddziałach, które leczą chorych z mukowiscydozą. Szuka funduszy na wsparcie takich placówek. Walczy z brakiem możliwości wykonywania przeszczepów płuc w Polsce. Organizuje specjalistyczne kursy dla rodzin chorych. W planach prezes Doroty Hedwig jest budowa pierwszego w Polsce ośrodka leczącego chorych na mukowiscydozę, spełniającego standardy europejskie w leczeniu chorych na mukowiscydozę.

 • Zbigniew Krauzowicz

Urodził się w Nowym Targu, gdzie obecnie mieszka, ma 46 lat. Od 1999 roku zajmuje się filmowaniem i robieniem zdjęć dla Urzędu Miasta, innych instytucji, lokalnej prasy, z różnych uroczystości odbywających się na terenie miasta i Podhala. Nagrywał takie jak: 100-Lecie Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego; 25-Lecie I -szej wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu; Jarmarki Podhalańskie i wiele innych.
Od wielu lat udziela się społecznie, aby pozostawić dla współczesnych i potomnych coś więcej. Od 8 lat społecznie nagrywa i robi zdjęcia dla Stowarzyszenia Regionalnego „Sieniawianie” oraz zespołów regionalnych "Mali Sieniawianie" i „Sieniawianie”, z którym też jeździ na koncerty i występy m.in. : Turniej Żniwiarzy "Złota Kosa" w Piątkowicach koło Nysy; Targi Sztuki Ludowej; Targi Agroturystyczne w Krakowie; Koncert kolęd i pastorałek w Zakopanem; Dożynki Podhalańskie w Ludźmierzu; Święto Poezji w Rabce Zdroju; Sobótki Nowotarskie; Rajd rowerowy szlakami Ojca Św. Jana Pawła II w Sieniawie i wielu innych.

 

 • Szkolne koło wolontariatu Caritas przy ZSE w Nowym Targu

Szkolne koło wolontariatu Caritas zajmuje się pomocą potrzebującym. Szczególnie wspiera potrzebujących przez zbiórkę produktów dla powodzian z gminy Szczurowa, organizowanie zbiórki żywności przed świętami w zaprzyjaźnionych sklepach, organizowanie paczek świątecznych dla biednych dzieci z Kowańca z okazji świętego Mikołaja, honorowe krwiodawstwo, zajmowanie się dziećmi na świetlicy w szkole podstawowej na Kowańcu i w domu dziecka w Szaflarach. Udział w wielu projektach i konkursach z ideą wolontariatu.

 • Anna Tylka

Od 10 lat pracuje społecznie i jest Prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących w Nowym Targu. Utworzyła w Kole Bibliotekę Książki Mówionej (książka nagrana na CD i kasetach magnetofonowych). Obecnie w Kole jest około 600 tytułów książek o różnej tematyce. Systematyczne uczestniczy w szkoleniach, warsztatach celem podnoszenia kwalifikacji i wiadomości na temat Organizacji Pozarządowych. Pisze wnioski głównie finansowanych ze środków PFRON poprzez PCPR w Nowym Targu, a dofinansowania z nich pozwalają na coroczne organizowanie wycieczek i spotkań okolicznościowych dla zrzeszonych w Kole.
Skutecznie pozyskuje sponsorów, pozyskane środki są przeznaczone na dofinansowanie w/w imprez, oraz na potrzeby Koła. Występuje z pismami do Burmistrza Miasta skutkiem, czego są dofinansowane koszty autokarowe wycieczek. Dzięki jej staraniom podłączono sygnalizację dźwiękową do sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych przez pasy.

W tym roku zorganizowała wycieczkę do Warszawy gdzie zwiedzili: Łazienki, Stare Miasto, Pałac Kultury i Pałac Prezydencki. Byli na grobie Popiełuszki oraz w Teatrze Narodowym na sztuce „Opowiadania dla dzieci”. Mieli możliwość skorzystania z audiodeskrypcji (przez słuchawki, dzieci niewidome słyszą co dzieje się na scenie). Po przedstawieniu tylko dla nich zorganizowała spotkanie z aktorami. Środki finansowe na trzydniową wycieczkę pochodziły od sponsorów. Organizuje corocznie Międzynarodowe Obchody Niewidomego i Słabowidzącego „Dzień Białej Laski” zapoczątkowała na tych obchodach wystawę prac plastycznych członków PZN. Jeszcze ma być wycieczka dla członków PZN oraz Mikołajki dla dzieci zrzeszonych. Środki finansowe na te zadania pozyskuje od sponsorów. Jest osobą otwartą na potrzeby swoich członków, konsekwentnie stara się im pomagać, rzetelnie udzielając informacji i pomocy. Ustali wizytę u lekarza, jak potrzeba to idzie z nim. Wypełnia wnioski, wysyła albo sama zanosi. Wielu nie rozumie, dlaczego to robi, ale dla niej to normalne. Kiedy napotyka na same przeszkody ma dosyć, jednak po paru dniach nabiera siły i znowu ma nowy pomysł. Potrzeba niesienia pomocy dla członków Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących jest dla niej priorytetową sprawą i tego wymaga od Zarządu Koła. Za ponad 11 lat Pracy na rzecz osób niewidomych i słabo widzących zasłużyła na wyróżnienie.

 • Wolontariat szkolny Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

Działania naszej organizacji obejmują obszar Podhala i okolic. Każdy z nas czuł i czuje, że jeśli tylko chce, to może pomóc potrzebującym. Podejmując wezwanie Papieża Jana Pawła II z homilii na krakowskich Błoniach (18.08.09r.), że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej „wyznacza nam wszystkim tę samą miarę”, staraliśmy się i wciąż staramy okazywać miłosierdzie i być świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie, poprzez:
1.Systematyczne – przynajmniej raz w tygodniu - udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce oraz wspieranie duchowe i rzeczowe uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej np.: rozwód rodziców, wrodzona nieśmiałość, itp.
2.Pozyskiwanie funduszy :
a) ze sprzedaży kartek świątecznych , stroików, pisanek wielkanocnych,
b) poprzez pomoc w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie Św. Katarzyny, podczas którego kwestujemy, przedstawiamy program artystyczny,
c) z loterii fantowej, przeprowadzonej podczas Wiosennego festynu zorganizowanego przez uczniów Gimnazjum1,
d) z kwestowania na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci,
poprzez coroczne włączenie się do Ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”
e) przez współpracę z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” (pakowanie zakupów w sklepach i pozyskanie funduszy na rzecz biednych dzieci objętych opieką tej fundacji),
f) poprzez włączanie się w akcje przeprowadzane przez Fundację „Podhale Dzieciom”, by pomóc dzieciom chorym z Podhala (np.: przygotowanie sali na koncert charytatywny, sprzedaż fantów , precli itp. jak też towarzyszenie osobom chorym),
g) przez akcje przeprowadzane w szkole na rzecz dzieci z zakopiańskiego Domu Dziecka i na potrzeby osób starszych, samotnych, chorych oraz dla uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym,
h) przez pozyskiwanie sponsorów,
3. Zorganizowanie obchodów Dnia Niepełnosprawnych na terenie naszej szkoły, podczas którego podopieczni „ Chatki” mogą oglądać przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów Gimnazjum, a następnie uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym połączonym z poczęstunkiem.
4. Zorganizowanie rewizyt w „Chatce” (wspólna zabawa, pomoc w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozmowy ).
5. Włączenie się do Ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” poprzez coroczne kwestowanie na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci(Odwdzięczamy się darczyńcą poprzez wręczanie im symbolu akcji tj. żonkile wyhodowane w ogrodzie szkolnym).
6. Cotygodniowe wizyty u osób starszych i samotnych, by im służyć pomocom w codziennych pracach i dotrzymywać towarzystwa.
7. Zorganizowanie wyjazdów do Domu Dziecka w Zakopanem ,by jak co roku przekazać zebrane od darczyńców naszej szkoły przybory szkolne i zorganizować wspólną zabawę oraz przedstawić mały występ teatralny.
8. Współprace z Fundacjami „Dziewczynka z zapałkami” (pakowanie zakupów w sklepach i pozyskanie funduszy na rzecz biednych dzieci objętych opieką tej fundacji).
9. Współprace z Fundacją „Podhale Dzieciom” np. przygotowanie sali na koncert charytatywny, sprzedaż fantów, precli itp. jak też towarzyszenie osobom chorym i niepełnosprawnym objętych tą fundacją).
10. Współpracę z Fundacją Świadczenia Pomocy Materialnej i Duszpasterskiej Osobom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty. Pomogliśmy w organizowaniu ogniska przy bazylice w Ludźmierzu osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Młodzież z oddaniem i zaangażowaniem opiekowała się
niepełnosprawnymi oraz przygotowała program artystyczny.
11. Zorganizowanie osobom starszym możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego (np. poprzez zorganizowanie spotkań dla tych osób z możliwością obejrzenia sztuki teatralnej , tanecznej przygotowywanych przez uczniów naszej szkoły, itp.).
12. Niesienie pomocy uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu: 4 trzy- osobowe grupy podejmowały cotygodniowe zadanie niesienia pomocy koleżeńskiej i pomagały w świetlicy szkolnej w odrabianiu zadań domowych, wykonywaniu prac plastycznych, towarzyszyli w zabawach czy spacerach.
13. Włączanie się ,jak to bywało do tej pory, do wielu innych okazjonalnych akcji o zasięgu rejonowym czy ogólnopolskim, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym (np.” Góra grosza” , pomoc Akcji Katolickiej w zbiórce żywności na rzecz potrzebujących, itp.).

 

 

 

Konkurs "Nowotarski Dobroczyńca 2010"

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2010” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Konkurs ma na celu:
  • wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie przedsiębiorców, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych wspierających organizacje pozarządowe;
  • promowanie społecznego zaangażowania przedsiębiorców i ich odpowiedzialności publicznej;
  • informowanie o społecznych akcjach, programach podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich korzystających z pomocy (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.) przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu nowotarskiego. Jeśli Państwa organizacje, podmioty otrzymują takie wsparcie, to będzie to wyjątkowa okazja do podziękowania.
 4. W sytuacji zgłoszeń dokonywanych przez samych przedsiębiorców konieczne jest potwierdzenie faktu pomocy przez organizację lub inny podmiot.
 5. Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
 6. Zgłoszeń przedsiębiorców i przedsiębiorstw do konkursu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu, oraz dostarczyć na adres:
  • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Nowotarski dobroczyńca 2010”
  • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 20 września 2010 r.
 8. Zgłoszone kandydatury Dobroczyńców oceni powołane Jury oraz wskaże laureata konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2010. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej specjalnej nagrody.
 9. Wszyscy zgłoszeni oraz laureat zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2010” oraz uhonorowanie laureata.


Konkurs „Nowotarski dobroczyńca 2010” odbędzie się w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Konkurs na esej

Konkurs na esej pt. „Wolontariat na Podhalu

– szansą dla potrzebujących oraz drogą wzbogacenia regionu”

Regulamin

 

 1. Organizatorem konkursu na esej pt. „Wolontariat na Podhalu – szansą dla potrzebujących oraz drogą wzbogacenia regionu” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Konkurs ma na celu:
 • przybliżyć młodzieży ideę pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na innych, a tym samym ideę wolontariatu;
 • zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontaryjne;
 • ukazać, że każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok.
 • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Konkurs esej”
 • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego. Prosimy Państwa o przekazanie informacji o konkursie uczniom, by mogli wyrazić swoje zdanie w formie eseju.
 2. Każdy z uczniów może zgłosić jeden esej.
 3. Esej nie powinien przekraczać 4 stron maszynopisu formatu A4. Dostarczony esej należy opatrzyć/podpisać godłem (pseudonimem) oraz dołączyć kopertę opatrzoną tymże godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły, tel. kontaktowy, email.
 4. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
 1. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 29 października 2010 r.
 2. Zgłoszone eseje oceni powołane Jury oraz wskaże laureata konkursu na esej.
 3. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na esej oraz uhonorowanie laureata.

Konkurs na esej pt. „Wolontariat na Podhalu – szansą dla potrzebujących oraz drogą wzbogacenia regionu” odbędzie się w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Publikacja "Informator NGO"

Regulamin

 1. Wydawcą publikacji „Informator 2010. Organizacje pozarządowe z terenu miasta Nowego Targu i powiatu nowotarskiego” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Publikacja ma na celu:
  • wskazanie, przedstawienie i zaprezentowanie organizacji pozarządowych;
  • ułatwienie społecznego zaangażowania mieszkańcom;
  • promocję organizacji pozarządowych.
 3. Publikacja ma charakter otwarty i adresowana jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 4. To wyjątkowa szansa przedstawienia swojej organizacji, podania niezbędnych danych teleadresowych i ukazania zakresu działalności.
 5. Udział w publikacji jest bezpłatny (zapewniamy skład oraz wydruk), a promocja organizacji gwarantowana! Oprócz wydawnictwa broszurowego przygotujemy także wersję elektroniczną.
 6. Zgłoszeń organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu, oraz dostarczyć na adres:
  • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Informator 2010”
  • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 20 września 2010 r.
 8. Wszystkie zgłoszone organizacje zostaną zaproszone na promocję publikacji „Informator 2010. Organizacje pozarządowe z terenu miasta Nowego Targu i powiatu nowotarskiego”, która odbędzie się podczas obchodów Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Publikacja „Informator 2010. Organizacje pozarządowe z terenu miasta Nowego Targu i powiatu nowotarskiego” powstanie w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wystawa fotograficzna "Wolontariat" - a jednak się kręci

Regulamin

 1. Organizatorem wystawy fotograficznej „Wolontariat – a jednak się kręci” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Wystawa ma na celu:
  • wskazanie, przedstawienie i zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych;
  • promowanie społecznego zaangażowania wśród mieszkańców;
  • promocję organizacji pozarządowych.
 3. Uczestnictwo w wystawie charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 4. To wyjątkowa szansa pokazania działalności swojej organizacji w artystycznym wydaniu. To nic nie kosztuje (zapewniamy fotografów, wydruk zdjęć i przygotowanie wystawy), a promocja organizacji gwarantowana! Liczba zaprezentowanych w ten sposób organizacji jest ograniczona – prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem.
 5. Zgłoszeń organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu, oraz dostarczyć na adres:
  • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Wolontariat – a jednak się kręci 2010”
  • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 6. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 20 września 2010 r.
 7. Zgłoszone kandydatury organizacji pozarządowych oceni powołane Jury oraz wskaże organizacje o których przygotujemy fotoreportaże z ich działalności (planujemy wybrać 8 organizacji).
 8. Wszystkie zgłoszone organizacje oraz te zakwalifikowane na wystawę zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy „Wolontariat – a jednak się kręci 2010” w dniu 5 listopada oraz na obchody Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Wystawa fotograficzna „Wolontariat – a jednak się kręci 2010” odbędzie się w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Stoiska organizacji pozarządowych podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010

Regulamin

 1. Organizatorem stoisk organizacji pozarządowych podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Uczestnictwo w formie stoisk organizacji pozarządowych ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 3. To wyjątkowa szansa zaprezentowania działalności swojej organizacji podczas święta wszystkich wolontariuszy w dniu 6 grudnia 2010 roku podczas Nowotarskim Dniu Wolontariusza 2010.
 4. To nic nie kosztuje (zapewniamy miejsce, ławki, krzesła, prądu etc.), a promocja organizacji gwarantowana! Liczba stoisk jest ograniczona – prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem stoiska.
 5. Zgłoszeń stoisk organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu, oraz dostarczyć na adres:
  • pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Stoisko 2010”
  • e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 6. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 20 listopada 2010 r.
 7. Wszystkie zgłoszone organizacje zostaną zaproszone na obchody Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2010 w dniu 6 grudnia 2010 roku.


Stoiska organizacji pozarządowych zostaną przygotowane w ramach projektu „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2010”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Pliki do pobrania