AcyMailing Module

Banner
Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Cennik wynajmu pomieszczeń

There are no translations available.

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  MOK-ADM-021-02/2019
DYREKTORA  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  NOWYM  TARGU
z  dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie zmiany cennika wynajmu pomieszczeń

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz. 406), Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu  wprowadzonego w życie UCHWAŁĄ   NR   XXXIII/275/2013  RADY  MIASTA   NOWY  TARG  z  dnia  24 czerwca 2013  roku oraz   zgodnie  z   aneksem 1 sporządzonym w dniu 11 marca 2014 roku do umowy dzierżawy  budynku   Miejskiego Ośrodka Kultury, pomiędzy Gminą Nowy Targ    jako   Wydzierżawiającym, a   Miejskim   Ośrodkiem   Kultury    jako    Dzierżawcą   od   dnia  01 luty 2019 roku w p r o w a d z a m:

 

 

§ 1

 

Cennik wynajmu pomieszczeń  dla osób fizycznych i prawnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Cennik za świadczone usługi przez Miejski Ośrodek Kultury dla  organizacji pożytku publicznego, dla parafii, szkół, przedszkoli , innych placówek oświatowych  na imprezy

o szczególnych walorach oświatowo-wychowawczych i artystycznych oraz na akcje charytatywne pod warunkiem nieprowadzenia sprzedaży biletów.

Najem komercyjny- najem stały cały rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Na potrzeby jednostek prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ – 70 godzin  bezpłatnie w skali roku (rok kalendarzowy). Po wyczerpaniu limitu zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

 

Traci   moc    cennik   wynajmu    pomieszczeń  -  powołany Zarządzeniem Dyrektora MOK

z dnia  04 styczeń 2018 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie 01 luty 2019r.

 

Nowy Targ, dn.28/01/2019

 

 

Zał. 1

do Zarządzenia MOK-ADM-021-02/2019

 

CENNIK       WYNAJMU     POMIESZCZEŃ     W       MIEJSKIM OŚRODKU   KULTURY   W   NOWYM TARGU

WYNAJEM    SALI

WIDOWISKOWEJ:

(440 miejsc siedzących)

Opłata dotyczy użytkowania sali widowiskowej

do 3 godzin (przygotowanie, impreza, demontaż) .

Każdy kontrahent odpowiada  za bezpieczeństwo

osób i  rzeczy.

 

Na imprezy biletowane o charakterze estradowym, rozrywkowym – realizowane przez przedsiębiorstwa i agencje artystyczne.

 

400 zł netto / najem 1 godzina

 

Na imprezy, pokazy, zjazdy, konferencje - organizowane przez spółki, przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe itp.

 

400 zł netto / najem 1 godzina

 

Na imprezy biletowane dla dzieci i młodzieży, to jest spektakle teatralne dla dzieci organizowane przez teatry, agencje itp.

 

600 zł netto / najem do 3 godzin

 

WYNAJEM INNYCH SAL W BUDYNKU MOK

WYNAJEM SALI  KONFERENCYJNEJ…. (nr 44)

(50 krzeseł, ekran szerokości 200 cm x 200 cm, stolik pod rzutnik multimedialny)

 

60 zł netto /za 1 godzinę  najmu

 

WYNAJEM    SALI  REGIONALNEJ………(nr 60)

60 zł netto /za 1 godzinę  najmu

 

WYNAJEM    SALI  BALETOWEJ……    …...(nr 43)

WYNAJEM    SALI  KOMINKOWEJ………...(nr 72)

WYNAJEM    SALI WYSTAWOWEJ…….…. (nr 28)

WYNAJEM    HOLU- parter budynku

30 zł netto /za 1 godzinę  najmu

 

WYNAJEM SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA  w  budynku MOK (sprzęt nagłaśniający + obsługa nagłośnienia).

Najem nagłośnienia poza budynek MOK – według odrębnie negocjowanej ceny.

40 zł netto / 1 godzina

 

WYNAJEM SYSTEMU OSWIETLENIA  w  budynku MOK (sprzęt  + obsługa).

Najem oświetlenia  poza budynek MOK – według odrębnie negocjowanej ceny.

40 zł netto / 1 godzina

 

 

Cennik obowiązuje od 01 luty 2018 roku.

 

Zał. 2

do Zarządzenia MOK-ADM-021-02/2019

 

CENNIK       WYNAJMU     POMIESZCZEŃ     W       MIEJSKIM OŚRODKU   KULTURY   W   NOWYM TARGU

dla  organizacji pożytku publicznego, dla parafii, szkół ,przedszkoli ,innych placówek oświatowych  na imprezy o szczególnych walorach oświatowo-wychowawczych i artystycznych oraz na akcje charytatywne pod warunkiem nieprowadzenia sprzedaży biletów.

Najem komercyjny - najem stały cały rok/

 

WYNAJEM    SALI

WIDOWISKOWEJ:

(440 miejsc siedzących)

Cena netto  za 1 godzinę najmu plus

obowiązujący  podatek VAT

(cena obejmuje zużycie prądu w związku oświetleniem  i nagłośnieniem

sali widowiskowej i sceny,  godziny pracy  oświetleniowca, akustyka  a także

korzystanie z garderób , pomieszczeń wspólnego użytku, sprzątanie,

ogrzewanie, zużycie wody ,wywóz śmieci itp. ).Godziny liczone są od

momentu  montażu scenografii –do momentu demontażu)

 

Dla  organizacji pożytku publicznego,dla parafii, szkół, przedszkoli ,innych placówek oświatowych  na imprezy o szczególnych walorach oświatowo-wychowawczych i artystycznych oraz na akcje charytatywne pod warunkiem nieprowadzenia sprzedaży biletów.

Na potrzeby jednostek prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ – 70 godz. bezpłatnie w skali roku. Po wyczerpaniu limitu zgodnie z niniejszym cennikiem.

100 zł netto /za 1 godzinę  najmu

 

WYNAJEM POZOSTAŁYCH SAL

W BUDYNKU MOK

WYNAJEM SALI  KONFERENCYJNEJ     (nr 44)

50 krzeseł, ekran szerokości 200 cm x 200 cm, stolik pod rzutnik multimedialny,

20 zł  netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  REGIONALNEJ          (nr 60)

Około 50 miejsc, stoły i ławy regionalne.

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  BALETOWEJ               (nr 43)

Nagłośnienie , pianino

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  KOMINKOWEJ nr 72 lub 71

Do 40 miejsc ,kominek, stoły regionalne, zydle

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

WYNAJEM KOMERCYJNY SAL

W BUDYNKU MOK

 

WYNAJEM SALI  KONFERENCYJNEJ     (nr 44)

50 krzeseł, ekran szerokości 200 cm x 200 cm, stolik pod rzutnik multimedialny,

najem stały- cały rok /najem komercyjny/

20 zł  netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  REGIONALNEJ          (nr 60)

Około 50 miejsc, stoły i ławy regionalne.

najem stały- cały rok /najem komercyjny/

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  BALETOWEJ               (nr 43)

Nagłośnienie , pianino

najem stały- cały rok /najem komercyjny/

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

WYNAJEM    SALI  KOMINKOWEJ nr 72 lub 71

Do 40 miejsc ,kominek, stoły regionalne, zydle

najem stały- cały rok /najem komercyjny/

20 zł   netto /za 1 godzinę  najmu

 

 

Cennik  obowiązuje od 01 luty 2019 r.

 

OBOWIĄZUJĄCY CENNIK ZA BILETY I OPROWADZANIE GRUP W BUDYNKU MUZEUM PODHALAŃSKIEGO im. Czesława Pajerskiego, ZARZĄDZANYM  PRZEZ  MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY W NOWYM TARGU

Adres Muzeum: 34-400 Nowy Targ  Rynek 1 – Ratusz  Telefon: (0-18) 266 77 76  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Do Muzeum zapraszamy:

W sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września oraz ferie zimowe

poniedziałek 10.00 – 18.00 – bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych
wtorek 9.00 – 17.00 
środa 9.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 17.00
piątek 9.00 – 17.00
sobota 9.00 – 14.00

Poza sezonem turystycznym od 01 października do 30 kwietnia

poniedziałek 9.00 – 17.00 – bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych
wtorek 8.00 – 16.00 
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00
sobota 9.00 – 14.00

sobota, niedziela po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Aktualnie ceny biletów:

Bilet Normalny - 8 zł
Bilet Ulgowy - 5 zł
Bilet na wystawy czasowe - 5 zł
Bilet Rodzinny  (2+3) - 30 zł
Warsztaty edukacyjne - 10 zł
Oprowadzanie z przewodnikiem  - 30 zł

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
uczniom, studentom, emerytom, rencistom.
Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: dzieciom do lat 7, pracownikom muzeów, nauczycielom z grupami szkolnymi, niepełnosprawnym.

Opłata za przewodnika:
oprowadzanie grup zorganizowanych: bezpłatnie
oprowadzanie turystów indywidualnych: 10 z

Galeria zdjęć udostępnianych pomieszczeń

Plan sali: