AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Praca: Sekretarka / Sekretarz

There are no translations available.

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu – Sekretarka / Sekretarz.
Warunki zatrudnienia: 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat na zastępstwo / 2. Okres zatrudnienia: na czas określony / 3. Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

>>>  Oferta do Pobrania <<<

 

Najważniejsze obowiązki:
1. Prowadzenie sekretariatu MCK – przyjmowanie i terminowe wysyłanie wszelkiej korespondencji oraz archiwizacja korespondencji,
2. Sporządzanie i redagowanie pism oraz odpowiedzi na korespondencję na prośbę dyrektora,
3. Zapewnienie prawidłowego i bieżącego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi działami MCK, zgodnie z obowiązującą w MCK instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją obiegu dokumentów finansowych,
4. Bieżąca aktualizacja harmonogramu wykorzystania sal i bieżące przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi działami dotyczących zmian w harmonogramie imprez MCK,
5. Prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora,
6. Obsługa urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania sekretariatu (komputer, faks, kserokopiarka, wydawanie kluczy do pomieszczeń MCK, zaopatrywanie pracowników MCK w materiały kancelaryjne, etc.),
7. W razie nieobecności kierownika administracji, a także przed rozpoczęciem imprez – sprawdzenie stanu pomieszczeń, a w wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopilnowanie usunięcia nieprawidłowości oraz złożenie raportu w dniu następnym kierownikowi administracyjnemu,
8. Prowadzenie kasy MCK, przyjmowanie wpłat za zajęcia dydaktyczne, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, rozliczanie zaliczek, obsługa kasy fiskalnej, etc.,
9. Przygotowanie dziennych raportów kasowych,
10. Prowadzenie Księgi Druków Ścisłego Zarachowania oraz przygotowanie sprawozdań finansowych z prowadzonej sprzedaży biletów (raport fiskalny),
11. Prowadzenie ewidencji terminowości wpłat gotówkowych z tytułu usług zrealizowanych przez MCK,
12. Utrzymywanie w stałej aktualności tablic informacyjnych w MCK.


Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
2. Mile widziana umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów BHP i ppoż., ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, gospodarowania mieniem, etc.,
3. Dobra znajomość języka angielskiego,
4. Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem,
5. Zaangażowanie, skuteczność działania, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i empatia, otwartość, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę na zastępstwo  
2. Pracę w stabilnej i przyjaznej instytucji
3. Możliwość rozwoju osobistego


Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać  w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej, ul Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w terminie do dnia 20 października 2021 r..
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

>>>  Oferta do Pobrania <<<