AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu

There are no translations available.

Wymiar czasu pracy - pełny etat.

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37, a także teren Miasta Nowy Targ lub inne miejsca, w których organizowane będą różne formy działalności kulturalnej.

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r., do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu" i adnotacją "nie otwierać", osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Sekretariat Burmistrza pok. nr 101, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Nowy Targ).

Pełna informacja o konkursie, w tym wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, znajdującym się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2021 r. SZCZEGÓŁY