AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner
Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Spektakl teatralny "Zabawki w opałach"

There are no translations available.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny dla przedszkolaków oraz dzieci z klas I-III pt. "Zabawki o opałach" już 26 lutego (wtorek) o godz.11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Bilety tylko 5zł. Czas trwania: 60 minut. Zapisy: tel. 18 266 21 32, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Stare zabawki – robot Robi i lalka Basia zostały wyrzu­cone do piwnicy, są już niepotrzebne i mają być spalone w piecu. Od strasznego losu może ich ura­tować Janeczka – stara pajęczyca zamieszku­jąca piwnicę…

 

Jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach, co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady (wg nowych zasad obow­iązu­ją­cych od 1 lipca 2017 w ramach Wspól­nego Sys­temu Seg­re­gacji Odpadów), co robić z elek­trośmieci­ami – to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione są w naszym najnowszym spek­taklu eko­log­icznym. Dodatkowo chcemy zwró­cić uwagę na zagad­nienia związane ze zwierzę­tami z naszego najbliższego otoczenia.

 

Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, dbamy również o atrak­cyjną formę, dlat­ego na nasze spek­takle nuda nie ma wstępu! Dzieci biorą czynny udział w naszym przed­staw­ie­niu, odpowiadają na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki. Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy połąc­zonej z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin.