AcyMailing Module

Reklama

Patroni medialni

Reklama
Reklama

Sponsorzy

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Konkurs fotograficzny Łąki Łan

Nadchodzi lato a z nim wakacje, więc czas odpowiedni. Zespół Łąki Łan z umiłowaniem do łąki uwielbia się przebierać za mieszkańców łąki. Podczas swoich koncertów namawiają publiczność do wspólnej zabawy. Dla uczestników konkursu atrakcje - możliwość wspólnego zdjęcia z artystami ŁĄKI ŁAN po koncercie na ściance!

 


 

 

 

 

 

Zatem przebierz się ???????????????????????????? i weź udział w konkursie fotograficznym z nagrodami za najlepsze przebranie

22 czerwca podczas Miejskiego Przywitania Lata przed Ratuszem będzie wystawiona ścianka z tłem łąki, na której będziecie mogli zrobić sobie zdjęcie. Następnie prześlijcie je na: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Spośród przesłanych zdjęć wybierzemy 3 najlepsze i przyznamy nagrody:
Miejsce - 300 złotych
Miejsce - 200 złotych
Miejsce - 100 złotych

 

REGULAMIN

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Łąki Łan” (Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Nowy Targ, reprezentowana przez Grzegorza Watychę Burmistrza Miasta Nowy Targ, z/s przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12 (dalej: Organizator).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w Konkursie.
 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które (dalej: Uczestnicy). Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

 

§2 Zasady Konkursu

 

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii w dniu 22 czerwca 2018 r., podczas Miejskiego Przywitania Lata w przebraniu za mieszkańca łąki na ściance, która znajdować się będzie przy Ratuszu .

 2. Wykonane fotografie należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 3. Spośród nadesłanych fotografii zostaną wybrane trzy najlepsze oraz nagrodzone w następujący sposób

  1. miejsce - 300 zł

  2. miejsce - 200 zł

  3. miejsce – 100 zł

 4. Termin nadsyłania prac mija dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek).

 5. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 6. Organizator powołuje Komisje Konkursową, ocena prac nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą mailową. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl

§3

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zawartych w regulaminie.