AcyMailing Module

Reklama

Patroni medialni

Reklama
Reklama
Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Zaproszenie na: Podhalański sejmik/konferencję Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych oraz organizacji sprzymierzonych na temat: „Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej”

 

 


Współorganizatorzy:
· Stowarzyszenie Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych w tym członkowie W15
· Akademicki Klub Żeglarski w Nowym Targu
· Samorządy miast i powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
Miejsce i czas:
Dzień pierwszy 11 września 2017 r. godz. 9.00, Nowy Targ, w Miejskim Ośrodku
Kultury Aleja Tysiąclecia 37– prezentacja ogólnej koncepcji rozwiązań gospodarczych
Dzień drugi 12 września 2017 roku godz. 9:00 Nowy Targ, w Miejskim Ośrodku
Kultury Aleja Tysiąclecia 37 – dyskusja nad koncepcją ogólną i przyjęcie stanowiska
uzgodnionego w obszarze architektury monetarnej oraz systemu podatkowego.
Tematyka spotkania:
Prowadzący:
- mgr Małgorzata Sożewska-Wirkus – Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych,
- mgr Romuald Starosielec – Jedność Narodu.
1) Otwarcie sejmiku/konferencji - wystąpienia organizatorów (9.00 – 9.15)
2) Związki gospodarcze o integracji produktowej - prawo wspólnych ustaleń
umownych od spółek dorazowych po konglomeraty (9.15 – 10.30)
a) Mobilizacja kapitału strukturalnego sposobem na eliminację skutków niedoboru
kapitału finansowego w gospodarce polskiej – prowadzący: mgr Wiesław Bąk –
Stowarzyszenie Dolina Lotnicza
b) Prawne aspekty funkcjonowania związków gospodarczych o integracji produktowej –
prowadzący: dr Marcin Halicki – Uniwersytet Rzeszowski
c) Mondragon – dlaczego nie w Polsce? - prowadzący: mgr inż. Jan Sposób –
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych – W15
d) Pytania do referentów
3) Deproletaryzacja – partnerski model stosunków przemysłowych (10.30 –
11.45)
a) Kapitał w erze robotów – amerykański model innowacyjnej gospodarki – prowadzący:
dr Krzysztof Stanisław Ludwiniak
b) Projekt polskiego systemu własności pracowniczej – prowadzący: inż. Jan Koziar
c) Pytania do referentów
4) System podatkowy w gospodarce dobra wspólnego (11.45 – 13.00)
a) Podatek jako element sterowania zachowaniami społecznymi – prowadzący:
dr Olgierd Bagniewski
b) Podatek dochodowy jako podstawowy instrument budowy gospodarki dobra
wspólnego – prowadzący: mgr inż. Józef Kamycki Konfederacja na Rzecz Reform
Ustrojowych
c) Pytania do referentów
Przerwa na kawę ok. godz. 13.00 – 13.40
5) Obecna architektura monetarna (13.40 – 15.00)
a) Konsekwencje przystąpienia Polski do Traktatu z Maastricht w zakresie polityki
monetarnej – prowadząca: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz Rada Polityki
Pieniężnej
b) Alternatywne modele polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej –
prowadzący: dr Jan Szewczak Poseł na Sejm Rzeczpospolitei Polskiej
c) Pytania do referentów
6) Nowa architektura monetarna (15.00 – 16.20)
a) Globalizacja finansowa a suwerenność i demokracja. Od Bretton-Woods do Islandii –
prowadzący: dr Stanisław Adamczyk Akademia Sporu Finansowego
b) Nowa architektura monetarna jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!” i Ślubowanie Jemu polskich górali pod Giewontowym Krzyżem –
prowadzący: mgr Piotr Robert Jankowski Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
c) Strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym -
prowadzący: mgr inż. Józef Kamycki Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
d) Pytania do referentów
7) Podsumowanie spotkania 16.20
Dnia 12 września 2017 rozpoczęcie godz. 9.00 zakończenie około godz. 14.00.