AcyMailing Module

Reklama

Patroni medialni

Reklama
Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Zaproszenie na: Podhalański sejmik/konferencję Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych oraz organizacji sprzymierzonych na temat: „Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej”

 

 


Współorganizatorzy:
· Stowarzyszenie Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych w tym członkowie W15
· Akademicki Klub Żeglarski w Nowym Targu
· Samorządy miast i powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
Miejsce i czas:
Dzień pierwszy 11 września 2017 r. godz. 9.00, Nowy Targ, w Miejskim Ośrodku
Kultury Aleja Tysiąclecia 37– prezentacja ogólnej koncepcji rozwiązań gospodarczych
Dzień drugi 12 września 2017 roku godz. 9:00 Nowy Targ, w Miejskim Ośrodku
Kultury Aleja Tysiąclecia 37 – dyskusja nad koncepcją ogólną i przyjęcie stanowiska
uzgodnionego w obszarze architektury monetarnej oraz systemu podatkowego.
Tematyka spotkania:
Prowadzący:
- mgr Małgorzata Sożewska-Wirkus – Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych,
- mgr Romuald Starosielec – Jedność Narodu.
1) Otwarcie sejmiku/konferencji - wystąpienia organizatorów (9.00 – 9.15)
2) Związki gospodarcze o integracji produktowej - prawo wspólnych ustaleń
umownych od spółek dorazowych po konglomeraty (9.15 – 10.30)
a) Mobilizacja kapitału strukturalnego sposobem na eliminację skutków niedoboru
kapitału finansowego w gospodarce polskiej – prowadzący: mgr Wiesław Bąk –
Stowarzyszenie Dolina Lotnicza
b) Prawne aspekty funkcjonowania związków gospodarczych o integracji produktowej –
prowadzący: dr Marcin Halicki – Uniwersytet Rzeszowski
c) Mondragon – dlaczego nie w Polsce? - prowadzący: mgr inż. Jan Sposób –
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych – W15
d) Pytania do referentów
3) Deproletaryzacja – partnerski model stosunków przemysłowych (10.30 –
11.45)
a) Kapitał w erze robotów – amerykański model innowacyjnej gospodarki – prowadzący:
dr Krzysztof Stanisław Ludwiniak
b) Projekt polskiego systemu własności pracowniczej – prowadzący: inż. Jan Koziar
c) Pytania do referentów
4) System podatkowy w gospodarce dobra wspólnego (11.45 – 13.00)
a) Podatek jako element sterowania zachowaniami społecznymi – prowadzący:
dr Olgierd Bagniewski
b) Podatek dochodowy jako podstawowy instrument budowy gospodarki dobra
wspólnego – prowadzący: mgr inż. Józef Kamycki Konfederacja na Rzecz Reform
Ustrojowych
c) Pytania do referentów
Przerwa na kawę ok. godz. 13.00 – 13.40
5) Obecna architektura monetarna (13.40 – 15.00)
a) Konsekwencje przystąpienia Polski do Traktatu z Maastricht w zakresie polityki
monetarnej – prowadząca: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz Rada Polityki
Pieniężnej
b) Alternatywne modele polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej –
prowadzący: dr Jan Szewczak Poseł na Sejm Rzeczpospolitei Polskiej
c) Pytania do referentów
6) Nowa architektura monetarna (15.00 – 16.20)
a) Globalizacja finansowa a suwerenność i demokracja. Od Bretton-Woods do Islandii –
prowadzący: dr Stanisław Adamczyk Akademia Sporu Finansowego
b) Nowa architektura monetarna jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!” i Ślubowanie Jemu polskich górali pod Giewontowym Krzyżem –
prowadzący: mgr Piotr Robert Jankowski Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
c) Strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym -
prowadzący: mgr inż. Józef Kamycki Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
d) Pytania do referentów
7) Podsumowanie spotkania 16.20
Dnia 12 września 2017 rozpoczęcie godz. 9.00 zakończenie około godz. 14.00.