AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner
Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej

There are no translations available.

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Nowego Targu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu serdecznie zapraszają 14-16 kwietnia 2016 r. do Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego Nowy Targ, Ratusz – Rynek 1, na Międzynarodową Konferencję Naukową Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej - Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej, zorganizowaną w ramach obchodów 670-lecia lokacji Miasta Nowego Targu.

Honorowy Patronat :

Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie

 

PROGRAM

14 IV 2016 r. (czwartek)

17.00 Wernisaż wystawy zorganizowanej przez Grupę Wyszehradzką Archiwów pt. „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Wprowadzenie dr hab. Hanna Krajewska (PAN, Warszawa).

18.00 Promocja książki pt. „Stosunki polsko – słowacko – węgierskie w przestrzeni historycznej”, pod red. Tomasza Gajownika, Przemysława Jędrzejewskiego, Roberta Kowalskiego i Gabriela Szustera.

15 IV 2016 r. (piątek)

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

 

Panel inauguracyjny

10.20 dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie,

10.40 Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie,

11.00 Przerwa kawowa

 

Panel I

Moderator:

11.20 mgr Iwona Kowalczyk-Mizerakowska (Uniwersytet Warszawski), Kontakty Słowacji i Węgier (dawniej Pannonii) z ludami północnymi w starożytności

11.40 mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Czy Przemyślidzi budowali zamki w Małopolsce? Ze studiów nad zamkami typu przejściowego na pograniczu polsko-węgierskim w średniowieczu

12.00 doc Miloš Marek (Katedra histórie FF TU v Trnave),Poľskí hostia v mestách na Slovensku v stredoveku

12.20 mgr Marek Wasilewicz (Uniwersytet Jagielloński),Kamień milowy w kreowaniu koligacji polsko-węgierskich. Pokłosie polityki Kazimierza Wielkiego

12.40 mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki), O przyjaźni polsko-węgierskiej domu Jagiellońskiego

13.00 dyskusja

13.10 przerwa obiadowa

 

Panel II

Moderator:

14.30 mgr Tibor Dohnanec (Prešovskej univerzity v Prešove), Účasť Jána III. Sobieskeho v oslobodzovacej vojne proti Osmanskej ríši

14.50 mgr Monika Bizoňová (Prešovská univerzita v Prešove), Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18.storočí

15.10 mgr Bronisław Chowaniec Lejczyk (Uniwersytet Jagielloński), Pierwszy rozbiór Polski w relacji prof. Sebastiana Kustrzyckiego z gimnazjum w Podolińcu.

15.30 mgr Vladimír Olejník ( Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Historiografia v službách politiky – členstvo Jána Bárdossyho v Uhorsko-poľskej komisii v 90-tych rokoch 18. storočia.

15.50 mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), Hrad L’ubovňa vo víre uhorsko - pol’skýh dejín

16.10 dyskusja

16.20 przerwa kawowa

 

Panel III

Moderator:

16.40mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im. Loránda Eötvösa, Budapest), Węgierskie plany Konfederacji Naddunajskiej w XIX i XX wieku

17.00mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. Ks. Ferdynanda Machaya), Recepcja stosunków polsko-słowackich w okresie II Rzeczypospolitej w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya – starszego.

17.20mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Relacje polsko-słowackie w świetle korespondencji dr Franciszka Hruszowskiego i prof. Władysława Semkowiczaz lat 1923-1938

17.40 dr Martin Garek (Trnavská univerzita v Trnave), Česko-slovensko-poľské snahy o federáciu v rokoch 1938-1945

18.00dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad.

16 IV 2016 (sobota)

 

Panel IV

Moderator:

10.00 dyr. Piotr Piętka (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie),Derenk - polska wieś na styku trzech kultur.

10.20 mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytet Jagielloński), Submissa Replica ad Puncta… Pawła Tiszty oraz jej znaczenie dla badań nad religijnością i dziedzictwem artystycznym osiemnastowiecznego Spisza.

10.40 mgr Oksana Goncharuk (Uniwersytet Warszawski), Działalność Katolickich Stowarzyszeń w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w okresie Stalinizacji (1948-1956)

11.00 Dyskusja

11.20 Przerwa kawowa

 

Panel V

Moderator:

11.40 mgr Vojtech Bagín (Uniwersytet Jagielloński), Kiedy granica przyciąga. O doświadczeniu przekraczania granic przez przemytników

12.00 mgrMaria Janus (Uniwersytet Łódzki), Polsko – czesko – słowackie kontakty teatralne na przykładzie teatrów lalek

12. 20 dr Anna Krzemińska (Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN, Kraków), Grupa Archiwów V4 – powstanie i działalność

12.40 Dyskusja

 

Panel VI

Moderator:

12.50 mgr Juraj Jankech (Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), ČSR a Poľsko ‒ turbulentné susedstvo na pozadí problematiky židovských preživších v období migračne náročných povojnových rokov 1945 ‒ 1948.

13.10 mgr Aleksandra Sylburska (Uniwersytet Łódzki), Udział polskiej delegacji w pracach nad traktatem pokojowym z Węgrami na konferencji pokojowej w Paryżu w 1946 r.

13.30 dr Paweł Jacek Michniak (Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ), Układ polsko-czechosłowacki z 10 marca 1947 r.

13.50 mgr Marek Barton (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Polska i Polacy wobec Praskiej Wiosny. Wybrane zagadnienia

14.10 dyskusja

14.20 przerwa obiadowa

 

Panel VII

Moderator:

15.30 dr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Wspólne inicjatywy działaczy opozycji antykomunistycznej z Polski, Czechosłowacji i Węgier zalążkiem przyszłej sformalizowanej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

15.50 mgr Ivo Hopta (Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Российская Федерация), mgr Luciána Hoptová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), Zahraničná politika ČSFR v rokoch 1990 – 1992

16.10 dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów), Razem czy osobno? O początkach współpracy polsko - czesko - słowacko - węgierskiej w ramach Grupy Wyszehradzkiej

15.30 dyskusja

15.40 Przerwa kawowa

 

Panel VIII

Moderator:

16.00 dr Łukasz Lewkowicz (UMCS, Lublin), Grupa Wyszehradzka w latach 1991-2016. Próba bilansu z perspektywy politologicznej

16.20 mgr Marcin Urbański (Akademia Obrony Narodowej), Grupa Wyszehradzka w zachodnim systemie bezpieczeństwa – wybrane przedsięwzięcia V4 w ramach NATO i Unii Europejskiej

16.40 mgr Grzegorz Klein (Akademia Obrony Narodowej),Zagrożenie dla państw Grupy Wyszehradzkiej ze strony Organizacji „Państwo Islamskie”

17.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji