Archiwum 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

There are no translations available.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs w Małopolsce realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

  • środowiskowo - miejskich
  • powiatowych - przeprowadzonych w marcu 2015 roku
  • rejonowych - odbywających się w Nowym Sączu (14 kwietnia 2015 r.)
  • oraz finału wojewódzkiego w Krakowie w którym uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

  • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  • dorosłych

Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów wg następujących zasad: 
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, 
uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, 
uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, 
przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę 

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut). 

D. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), 
dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut. 

Do udziału w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych). 

Eliminacje dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego 16 marca 2015    (ZGŁOSZENIA DO 10.03.2015)

Organizator : Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu al. Tysiąclecia 37 
Informacji udziela Stanisław Krzak This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Regulamin