Archiwum 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

There are no translations available.

Spis treści

Wstęp
Regulamin (pdf)
Uczestnicy (pdf)
Protokół Jury (pdf)

54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że przystąpiło do przeprowadzenia 54. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - w roku Juliusza Słowackiego - obejmując zasięgiem swego działania rejon sądecki i tarnowski.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

 • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
 • dorosłych;

i wzorem lat ubiegłych - przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów według następujących zasad:

 • A. TURNIEJ RECYTATORSKI - repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie i prozę; - uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 • B. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA - obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (ok.30 minut).
 • C. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i jeden utwór recytowany (do przeglądów wojewódzkich włącznie); - uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut).
 • D. TURNIEJ "WYWIEDZIONE ZE SŁOWA" - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów); - dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: W przeglądzie wojewódzkim oraz w spotkaniach finałowych uczestnicy turniejów recytatorskiego oraz poezji śpiewanej mogą ubiegać się o zdobycie nagrody specjalnej za interpretację utworu Juliusza Słowackiego; utwór ten może wchodzić w skład repertuaru, może też być zgłoszony dodatkowo.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs w Małopolsce realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

 • środowiskowo-miejskich;
 • powiatowych - przeprowadzonych w drugiej dekadzie marca 2009 roku;
 • rejonowych - odbywających się w Krakowie, Nowym Sączu (4 kwietnia 2009 roku) i Tarnowie;
 • oraz finału wojewódzkiego w Krakowie (w którym uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych).

Laureaci finału wojewódzkiego uczestniczyć będą w finałach ogólnopolskich.

Organizatorami eliminacji powiatowych Konkursu są:

 1. Miejski Ośrodek Kultury, NOWY TARG - Al. Tysiąclecia 37, tel. 266-32-41
  (dla powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego)
  Pan Stanisław Krzak
  Termin eliminacji - 16 marca 2009 roku, o godz. 9:00.
 2. Limanowski Dom Kultury, LIMANOWA - ul. B. Czecha 4, tel. 337-16-03
  (dla powiatu limanowskiego)
  Pani Teresa Zabramny
  Termin eliminacji - 17 marca 2009 roku, o godz. 10:00.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, KRYNICA - Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3, tel. 471-54-43
  (dla powiatu nowosądeckiego ziemskiego)
  Panie Helena Bukowiec i Janina Złotnicka
  Termin eliminacji - 18 marca 2009 roku, o godz. 9:00
 4. Gorlickie Centrum Kultury, GORLICE - ul. Michalusa 4, tel. 353-56-95
  (dla powiatu gorlickiego)
  Pani Barbara Fugiel
  Termin eliminacji - 19 marca 2009 roku, o godz. 10.00.
 5. Miejski Ośrodek Kultury, NOWY SĄCZ - Al. Wolności 23, tel. 443-89-59, 547-47-50
  (dla powiatu nowosądeckiego - grodzkiego)
  Pan Janusz Michalik
  Termin eliminacji - 21 marca 2009 roku, o godz. 9:00.

Zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres organizatora danego etapu powiatowego do dnia 9 marca 2009 roku.

Komitet organizacyjny ustalił, że do udziału w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie - nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

ELIMINACJE REJONOWE odbędą się 4 kwietnia 2009 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, o godz. 10:00.

Jednocześnie informujemy, że przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - tradycją lat poprzednich - działa AKADEMIA SŁOWA - cykl zajęć dla recytatorów, przygotowujący do udziału w Konkursie.
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela p. Krystyna Mroczkowska - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Dział Animacji i Dziedzictwa Kulturowego, ul. Długosza 3, tel. 44-82-633 (sekretariat: 44-82-610).

Prosimy o rozpropagowanie Konkursu w szkołach - zainteresowanie nauczycieli i młodzieży założeniami Konkursu i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.