62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

There are no translations available.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWYM TARGU

Zaprasza na eliminacje dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego

6 marca 2017

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 

  1. 1. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
  2. 2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A.   TURNIEJ RECYTATORSKI

-          repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

-          uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.   TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

-          repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

-          dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

-          czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.        TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

-          obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D.   TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

-          repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

-          uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

-          przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a:  w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

  1. 3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

-          środowiskowych, miejskich, gminnych;

-          powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

-          wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 7 maja 2017 r;

-          spotkań finałowych.

  1. 4. Warunki uczestnictwa

-          przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

-          zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia do 1 marca 2017  w
MOK 34-400 Nowy Targ Aleja Tysiąclecia 37 .

  1. 5. Informacje uzupełniające

Spotkania Finałowe odbędą się:

-          turniej A i B 21 – 24 czerwca  2017 r. w Ostrołęce;

-          turniej C 15 – 18 czerwca 20176 r. w Słupsku;

-          turniej D 6 – 10  czerwca 2017 r. we Włocławku.

 

 

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:

www.mok.nowytarg.pl / konkursy / 62 OKR

www.tkt.art.pl

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it