63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

There are no translations available.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWYM TARGU

Zaprasza na eliminacje dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego

5 marca 2018 (ZGŁOSZENIA DO 02.03.2018)

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


 


 

 

1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW :

A.  TURNIEJ RECYTATORSKI

-  repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

-  uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć
10 minut.

B.  TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

-  repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

-  dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,

z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

-  czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

-  obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D.  TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

-  repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

-  uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może

przekroczyć 10 minut.

-  przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW :

-  środowiskowych, miejskich, gminnych;

-  powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;

-  wojewódzkich

-  spotkań finałowych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

-  przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie

prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

-  zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we

wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:

www.tkt.art.pl

Organizator : Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu al. Tysiąclecia 37

Informacji udziela Stanisław Krzak This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it