Regulamin XXX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek"

There are no translations available.

  1. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
  2. Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.
  3. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.
  4. W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału.

    * Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 30. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniach 18-19 marca 2015 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie.
  5. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.
  6. Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.
  7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: ................................................................................................ /ustala i uzupełnia organizator eliminacji/ i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.
  8. Festiwal przebiega w dwóch etapach:

I ETAP
ELIMINACJE POWIATOWE: /uzupełnia organizator eliminacji powiatowych/

Eliminacje dla powiatu / -ów: nowotarskiego i tatrzańskiego
Miejsce przeglądu, adres:

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
/sala widowiskowa/

Data, godzina: 11-12 maja 2015 (początek godz. 9.00)
Organizator eliminacji: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Koordynator: Stanisław Krzak
Kontakt:
(telefon, fax, e-mail)
Tel. 18 266 32 41
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. Najciekawsze prezentacje eliminacji powiatowych będą zakwalifikowane do spotkania finałowego.
10. Gospodarz eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

II ETAP
FINAŁ, który odbędzie się 9-11 czerwca 2015 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.

11. Wszystkie prezentacje (I i II etapu) będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz organizatorów eliminacji powiatowych.
* Przy ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce i młodzieżowe.

12. II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu, niemniej jednak Komisja Artystyczna ma prawo przyznania nagród lub wyróżnień za szczególnie interesujące spektakle. Ponadto każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca.

Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18/4482656, 18/4482610 (sekretariat), e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oraz organizatorzy eliminacji powiatowych:

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie: powiaty miechowski i proszowicki    
Centrum Kultury w Niepołomicach: powiat wielicki
Dom Kultury w Kętach: powiat oświęcimski
Dom Kultury w Wolbromiu: powiat olkuski
Gorlickie Centrum Kultury: powiat gorlicki
Limanowski Dom Kultury: powiat limanowski
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu: Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: powiaty nowotarski i tatrzański
Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej: powiat suski
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: powiat myślenicki
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini: powiat chrzanowski
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie: miasto Kraków i powiat krakowski
Wadowickie Centrum Kultury: powiat wadowicki

Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym laureaci 4. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku. Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie.