AcyMailing Module

Banner
Banner

Patroni medialni

Banner
Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Archiwum 2012

There are no translations available.

Wstęp

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu organizuje po raz szósty w naszym regionie Nowotarski Dzień Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012. W tym roku szczególnie chcemy wspierać młodzieżowe grupy wolontariatu (szkolne i nieformalne). Zatem Finał NDW 2012 odbędzie się w godzinach dopołudniowych, a do udziału zachęcamy zorganizowane grupy szkolne.

Głównym punktem obchodów pozostaje plebiscyt ”Aktywny 2012”. Plebiscyt ma charakter otwarty - zapraszamy organizacje pozarządowe, placówki, instytucje, czy osoby prywatne, jak i samych wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatur (osób indywidualnych bądź grup wolontariuszy).
UWAGA: przygotujemy krótkie filmy prezentujące finalistów plebiscytu oraz przeprowadzimy akcję promującą finalistów w mediach.

Zapraszamy także do zgłaszania kandydatur przedsiębiorców, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych w ramach konkursu ”Nowotarski Dobroczyńca 2012”. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich korzystających z pomocy (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.) przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu nowotarskiego. Ten konkurs ma wciąż duży potencjał do wykorzystania. Jeśli Państwa organizacje otrzymują takie wsparcie, to jest to naprawdę wyjątkowa okazja do podziękowania Waszym darczyńcom.

„Odbędzie się również kolejna edycja konkursu dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych „TAK, wolontariat!” na plakat promujący wolontariat, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu ludzi młodych. Format plakatu A3 lub większy. Tylko w tym konkursie zgłoszenia wyjątkowo do 16 listopada (piątek) 2012. Atrakcyjne nagrody czekają!

Przygotujemy także wystawę fotograficzną „Wolontariat – a jednak się kręci 2012”. Będzie to wyjątkowa szansa pokazania działalności swojej organizacji  w artystycznym wydaniu. Zapewniamy Państwu przestrzeń wystawową i 2-3 antyramy wielkości 100x70cm do wypełnienia zdjęciami przedstawiającymi działalność własnej organizacji.
UWAGA: Liczba zaprezentowanych w ten sposób organizacji jest ograniczona – prosimy nie odkładać terminu zgłoszenia. Otwarcie wystawy 5 grudnia.

Oferujemy także 4 grudnia (wtorek) 2012, godz. 9.00 – 14.00 udział w grze miejskiej dla uczniów opartej o stoiska organizacji pozarządowych rozlokowane na terenie miasta Nowego Targu (w budynkach). Czekamy na zgłoszenia zarówno organizacji gotowych przygotować własne stoiska jako kolejne punkty gry, jak i 4 osobowych zespołów młodzieżowych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jako uczestników.

W związku z samym Finałem w tym roku stwarzamy także możliwość prezentacji własnej organizacji na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i/lub stoiska w holu MOK podczas obchodów Finału NDW 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012, w godzinach  dopołudniowych. Liczymy na aktywne, multimedialne formy prezentacji, pokazy itp. (ok. 15-20minutowe, w zależności od ilości zgłoszeń), niemniej forma będzie zależała od Państwa decyzji. A liczba stoisk jest ograniczona.

Prosimy o wypełnienie odpowiednich rubryk załączonego arkuszu (2 strony) i przesłanie/dostarczenie na adres:

pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Termin nieprzekraczalny złożenia arkuszy mija 19 października (piątek) 2012.

UWAGA: Wersja elektroniczna arkuszy zgłoszeniowych oraz regulaminów jest dostępna na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mok.nowytarg.pl w zakładce Działalność - „Nowotarski Dzień Wolontariusza 2012”.

 

Plebiscyt „Aktywny 2012”

Regulamin

 1. Organizatorem plebiscytu „Aktywny 2012” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Plebiscyt ma na celu:
  - wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie osób, które zdecydowały się na działalność wolontaryjną;
  - stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, podzielenia się swoimi refleksjami na ich temat;
  - promocję działań wolontaryjnych.
 3. Plebiscyt ma charakter otwarty – zachęcamy organizacje pozarządowe, placówki, instytucje, grupy samopomocowe, czy osoby prywatne, jak i samych wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatur wolontariuszy (osób indywidualnych lub grup wolontariuszy) z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 4. W sytuacji zgłoszeń dokonywanych przez samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub innym podmiot.
 5. Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata lub jedną grupę.
 6. Zgłoszeń do plebiscytu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu wypełniając odpowiednią rubrykę oraz dodatkowo dołączyć opis działalności zgłaszanej osoby lub grupy (wydruk lub plik). Opis taki nie powinien przekraczać 2 stron A4.
 7. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Aktywny 2012”
  - e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 8. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 19 października 2012 r.
 9. Zgłoszone kandydatury Aktywnych oceni powołane Jury oraz wskaże finalistów plebiscytu „Aktywny 2012” (przewidujemy 5 osób i/ lub grup).
 10. Przygotujemy krótkie filmy przedstawiające finalistów plebiscytu, a także zapewnimy ich promocję poprzez patronów medialnych oraz strony internetowe.
 11. W listopadzie odbędzie się głosowanie na finalistów. Nagrodzona zostanie osoba lub grupa, która otrzyma największe społeczne poparcie, a zatem zdobędzie największą ilość głosów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej specjalnej nagrody.
 12. Wszyscy zgłoszeni oraz finaliści zostaną zaproszeni na uroczystość finału Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu „Aktywny 2012” oraz uhonorowanie finalistów i zwycięzcy.

 

Finaliści plebiscytu "Aktywny 2012"

Karolina Czyżowska, Agnieszka Dzioboń i Magdalena Nawara: wolontariuszki z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Agnieszka Dzioboń, Magdalena Nawara i Karolina Czyżowska to uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce – Zdroju, wolontariuszki Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju. To mocna grupa osób od niemal 2 lat systematycznie zaangażowanych w pomoc Towarzystwa. Towarzystwo jest ogólnopolską organizacją posiadającą wiele trwałych osiągnięć, jednakże dzięki pracy wolontariuszy działania te realizowane są znacznie sprawniej, a organizacja może poszerzyć i zintensyfikować swoje działania.

W dotychczasowej działalności Towarzystwa wolontariuszki te brały czynny udział w rozprowadzeniu materiałów promocyjnych informujących o celach realizowanych przedsięwzięć, pomagały w biurze oraz w realizacji bieżących działań statutowych. W ostatnich miesiącach aktywnie wspierały organizację spotkania chorych i członków ich rodzin na warsztatach kulinarnych z Karolem Okrasą – przygotowały posiłki, animowały zabawy dla dzieci. W ostatnim czasie pomagały w organizacji projektu aktywizacji sportowej dla chorych na mukowiscydozę - rajdów rowerowych w Ojcowskim Parku Narodowym, podczas których pomagały w dystrybucji sprzętu rowerowego, animowaniu zabaw ruchowych i w opiece nad grupą. Siłę wolontariatu poznaliśmy, kiedy dzięki pracy tych kilku wspaniałych nastolatek wysyłkę czasopisma „Mukowiscydoza” po raz pierwszy udało się wykonać w ciągu zaledwie 2 dni, a dotychczas zajmowało nam to prawie 2 tygodnie!

Ta grupa licealistek jest silnie zmotywowana do robienia czegoś dobrego, pożytecznego. Chcą być potrzebne. Są otwarte na nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Czują potrzebę kontaktu z ludźmi i nawiązywania coraz to nowych znajomości. Chętnie oferują swój czas wolny naszej organizacji. Ich wspólne działania na rzecz środowiska chorych na mukowiscydozę przyczyniają się do upowszechniania pozytywnych wzorców zachowań w ich grupie rówieśniczej i zacieśniają kontakty międzyludzkie w naszej organizacji.

Aleksander Kozieł

Moje zainteresowania sztukami walki wschodu sięgają lat 80tych. W tamtych czasach ćwiczyłem przez kilka lat jedyny dostępny styl walki, karate kyokushinkai. Następnie zetknąłem się z chwytami obronnymi Kondratowicza (walka wręcz w wojsku), karate Seitedo (obecne Seido). Moje zainteresowania odnośnie walki wręcz zawsze biegły w kierunku możliwości obezwładnienia przeciwnika nie czyniąc mu przy tym szkody. Obecnie pracuje w firmie ochroniarskiej "Sezam", gdzie pełnie obowiązki kierownika ochrony sądu w Nowym Targu, oraz jestem instruktorem samoobrony, posiadam stopień trzeci dan w Jiu Jitsu. Prowadzę własną działalność pod nazwa Szkoła Walki Yamabushi, gdzie dzieci i młodzież ćwiczą Jiu-Jitsu pod moim kierunkiem. Ponadto prowadzę zajęcia z zakresu walki wręcz i technik interwencji w policealnym studium pracowników ochrony "Cobra Południe" oraz prywatnym LO przy ul. Św. Katarzyny. Szkoła Walki Yamabushi jest aktywnym członkiem S.K.K.F. AKYAMA. Wspólnie organizujemy turnieje oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Wykaz aktywności z ostatnich lat:
1. Akcja wakacje na wsi w 2006r
a) zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
b) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2006
c) pokazy sztuk walki w Dębnie
d) Pokazy sztuk walki na jarmarku Podhalańskim
2.Rok szkolny 2007/08
a) akcja wakacje na wsi pod patronatem Wójta miny Nowy Targ
- zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
- wycieczki na strzelnice nowotarską w lipcu i sierpniu 2007
- pokazy Jiu Jitsu w Ostrowsku, lipiec 2007
- pokazy Jiu Jitsu na jarmarku podhalańskim
b) Wyjazd do Bochni na dwudniowy pobyt w kopalni połączony ze szkoleniem Jiu Jitsu
c) akcja Mikołaj 2007 połączona z treningiem
3. Rok szkolny 2008/09
a) akcja wakacje na wsi pod patronatem Wójta miny Nowy Targ
- zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
- wycieczki na strzelnice nowotarską w sierpniu 2008
b) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2008
c) pokazy Jiu Jitsu w Ostrowsku, sierpień 2008
d) Nowotarski Turniej Jiu Jitsu, kwiecień 2009
e) turniej o puchar Wójta Gminy Nowy Targ, maj 2009
4. Rok szkolny 2009/10
a) akcja wakacje na wsi pod patronatem Wójta miny Nowy Targ
- zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
- wycieczki na strzelnice nowotarską w sierpniu 2008
b) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2009
c) turniej jiu jitsu o puchar dyrektora PMOS
d) zakończenie gwiazdkowej ligi Jiu Jitsu styczeń 2009
e) turniej Jiu Jitsu w Grywałdzie maj 2010
5.Rok szkolny 2010/11
a) akcja wakacje na wsi pod patronatem Wójta miny Nowy Targ - zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
b) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2010
c) Mikołajkowy Turniej Jiu Jitsu o puchar dyrektora PMOS-grudzień 2010
d) zakończenie nowotarskiej ligi Jiu Jitsu marzec 2010
e) Impreza żeglarska – piknik rodzinny w Kluszkowcach dla dzieci i młodzieży czerwiec 2011
6. Rok szkolny 2011/12
a) akcja wakacje na wsi pod patronatem Wójta miny Nowy Targ - zajęcia rekreacji ruchowej dla dzieci, lipiec sierpień w Ostrowsku
b) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2011
c) Turniej Jiu Jitsu o puchar dyrektora PMOS-grudzień 2010
d) Mikołajkowy Turniej Jiu Jitsu o puchar dyrektora PMOS-grudzień 2011
e) Turniej Jiu Jitsu luty 2012
f) Turniej Ken Jitsu dla młodzieży marzec 2012
g) wyjazd do Zaklikowa w lipcu 2012

Szkolne Koło Wolontariatu Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Grupa wolontariatu działa od 2006 roku, a w tym roku otrzymaliśmy prawny status Szkolnego Koła Caritas. Obecnie koło liczy ok.100 członków. Opiekunami grupy są: Katarzyna Kubasiak, pedagog Katarzyna Pierzga, a wspomagają naszą pracę p. Dyrektor Marta Sokołowska, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i inni nauczyciele ZSE.

Praca nasza polega na pomaganiu ludziom w potrzebie, narażonym na wykluczenie społeczne. Szkolne Koło Caritas przeprowadziło szereg akcji pomocowych:

 • 11 października odbyła się akcja ”Kup ciacho”. Młodzież przyniosła ciasto upieczone przez siebie i przeprowadziliśmy w szkole kwestę na rzecz biedniejszych i potrzebujących uczniów szkoły. Zebraliśmy 1050zł. Przeznaczyliśmy środki dla uczniów z rodzin ubogich i wielodzietnych.
 • 13 października to dzień sadzenia żonkili. Otrzymaliśmy 500 cebulek żonkili z Fundacji im. Adama Worwy. Część rozprowadzono wśród uczniów i nauczycieli szkoły a resztę zasadzono w ogródku przy szkole jako Pole Nadziei.
 • w czasie adwentu trwała akcja "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem". Polegała ona na zbieraniu słodyczy i zabawek od uczniów naszej szkoły, by potem w dzień Św. Mikołaja obdarować, dzieci na oddziale szpitalnym, dzieci z uboższych rodzin na Kowańcu w kościele podczas Mszy Świętej roratnej, w domu dziecka w Szaflarach. W sumie rozdano dzieciom 120 paczek.
 • 17 listopada mieliśmy w szkole akcję krwiodawstwa - Wampiriada. Przyjechał specjalny ambulans, wolontariusze oddali 13 litrów krwi.
 • przed świętami 8 i 9 grudnia nasi wolontariusze zbierali żywność w sklepach ,która była rozdzielana przez członków Akcji Katolickiej przy kościele Św. Katarzyny dla najuboższych rodzin z Nowego Targu i biedniejszych uczniów naszej szkoły ( ok. 30 paczek). Przygotowano własnoręcznie kartki świąteczne i podarowano podopiecznym MOPS-U w Nowym Targu.
 • 8 i 9 lutego na terenie szkoły przeprowadzono akcję Kup ciacho na zdrowie. Tym razem uczniowie przynieśli 49 świeżutkich , domowych ciast. Podczas tej kwesty zebrano 2000 zł z wykorzystaniem na zapomogi dla chorych uczniów z naszej szkoły i biedniejszych , potrzebujących wsparcia.
 • 16-17 marca przeprowadzono w 5 sklepach świąteczną zbiórkę żywności. Zebrano 350 kg produktów spożywczych z przeznaczeniem na pomoc świąteczną dla uczniów szkoły oraz parafii MB Anielskiej na Kowańcu, Świętej Katarzyny w Nowym Targu i Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sromowcach Wyżnych.
 • 18 kwietnia na terenie szkoły zorganizowano kolejną akcję krwiodawstwa. Zgłosiło się aż 70 uczniów, ale krew oddało 30 osób w sumie 15 litrów krwi dla chorych onkologicznie.
 • 24 kwietnia przeprowadzono kwestę na rzecz Fundacji im. Adama Worwy Pola nadziei na terenie szkoły , podczas wywiadówki z rodzicami . Zebrane pieniądze przekazano fundacji . Podczas zbiórek w całym roku zebrano ok. 3000 zł. Akcja została oplakatowana własnoręcznie zrobionymi plakatami.
 • W dniach 27-30 kwiecień przeprowadzono kwestę uliczną na rzecz fundacji im. Adama Worwy. Uczestniczyło w niej 30 osób.
 • 27 maja wolontariusze pomagali w organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy parafii św. Katarzyny w Nowym Targu.
 • 2 czerwca ok. 50 wolontariuszy brało udział w pielgrzymce Sursum Corda z Zakopanego-Krzeptówek do Ludźmierza.
 • 1, 2 i 3 października kwestowano na terenie szkoły na rzecz fundacji im. Adama Worwy rozprowadzając cebulki żonkilowe.
 • 9 października przeprowadziliśmy akcję sadzenia ogródka żonkilowego na rzecz fundacji im. Adama Worwy
 • 10 października odbyła się na terenie szkoły akcja krwiodawstwa uczestniczyło w niej 60 krwiodawców , którzy oddali krew dla potrzebujących.
 • na terenie szkoły zbieramy nakrętki plastykowe z przeznaczeniem na rehabilitację dla Michałka Brynczki z Frydmana. W tym roku szkolnym odwieziono 28 worków zakrętek.
 • nasi wolontariusze pomagają odrabiać lekcje dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr3 na Kowańcu umilając im pobyt na świetlicy. Kilka dziewcząt pomaga w rodzinnym Domu Dziecka w Szaflarach, które prowadzą Siostry Serafitki.
 • przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą wolontariusze odwiedzali starszych ludzi podopiecznych MOPS-u i pomagali im w porządkach świątecznych.
 • najbiedniejsi uczniowie otrzymali stypendium socjalne z datków, które pozyskaliśmy w wyniku kwest i akcji prowadzonych na terenie szkoły.
 • wolontariusze odwiedzali z piosenką, zabawą i słodyczami dzieci z Chatki w Nowym Targu, gdzie miło spędzili czas na zabawach przy ognisku, pieczeniu kiełbasek i licznych pląsach i konkursach.

Akcji jest dużo można by jeszcze wymieniać (np. gra miejska). Nasi młodzi wolontariusze chętnie biorą udział w licznych przedsięwzięciach daje im to dużo radości, uświadamia, że większa jest radość w dawaniu niż braniu, uwrażliwia na chorych, młodszych, potrzebujących, biedniejszych. Uczy pożytecznego spędzania wolnego czasu. Pokazuje jak ważną rolę w życiu spełnia wspólnota. Młodzi wolontariusze uczą się pokory, współczucia, cierpliwości i wyrozumiałości. Doceniają to ,że są zdrowi i mają bardzo dużo wszystkiego i mogą się dzielić z innymi.

Przystąpiliśmy do projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, którego finał będzie w listopadzie.

Jestem bardzo wdzięczna wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie oraz nauczycielom i dyrekcji ZSE za wszelka pomoc oraz współpracę.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas: Katarzyna Kubasiak, Katarzyna Pierzga.

 

Konkurs "Nowotarski dobroczyńca 2012"

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2012” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Konkurs ma na celu:
  - wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie przedsiębiorców, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych wspierających organizacje pozarządowe;
  - promowanie społecznego zaangażowania przedsiębiorców i ich odpowiedzialności publicznej;
  - informowanie o społecznych akcjach, programach podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich korzystających z pomocy (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.) przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu nowotarskiego. Jeśli Państwa organizacje, podmioty otrzymują takie wsparcie, to jest to wyjątkowa okazja do podziękowania.
 4. W sytuacji zgłoszeń dokonywanych przez samych przedsiębiorców konieczne jest potwierdzenie faktu pomocy przez organizację lub inny podmiot.
 5. Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
 6. Zgłoszeń przedsiębiorców i przedsiębiorstw do konkursu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu wypełniając odpowiednią rubrykę oraz dodatkowo dołączyć uzasadnienie kandydatury (opis pomocy, forma pomocy, od roku, itp.), która nie powinno przekraczać 2 stron A4, a całość dostarczyć na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Nowotarski dobroczyńca 2012”
  - e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 19 października 2012 r.
 8. Zgłoszone kandydatury Dobroczyńców oceni powołane Jury oraz wskaże laureata konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2012”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej specjalnej nagrody.
 9. Wszyscy zgłoszeni oraz laureat zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Nowotarski dobroczyńca 2012” oraz uhonorowanie laureata.

 

Konkurs plastyczny „TAK, wolontariat” na plakat promujący wolontariat, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu ludzi młodych

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „TAK, wolontariat!” na plakat promujący wolontariat jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. W tym roku oczekujemy na prace promujące wolontariat ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu ludzi młodych.
 2. Konkurs ma na celu:
  - przybliżyć młodzieży ideę pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na innych, a tym samym ideę wolontariatu;
  - zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontaryjne;
  - ukazać, że każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego. Prosimy Państwa o przekazanie informacji o konkursie uczniom. Atrakcyjne nagrody czekają!
 4. Każdy z uczniów może zgłosić jeden plakat.
 5. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
  - wykonane indywidualnie i samodzielnie
  - wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania, fotografia itp.)
  - sporządzone w formacie A3 lub większym
 6. Plakaty należy wysłać na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Konkurs plastyczny 2012”
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Dostarczony plakat należy opatrzyć/podpisać godłem (pseudonimem) oraz dołączyć kopertę opatrzoną tymże godłem zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły, tel. kontaktowy, email
 8. Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 16 listopada 2012r.
 9. Zgłoszone plakaty oceni powołane Jury oraz wskaże laureata konkursu na plakat.
 10. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012 roku. Tam też nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na plakat oraz uhonorowanie laureata.

 

Publikacja "Informator NGO"

 

Wystawa fotograficzna „Wolontariat – a jednak się kręci 2012”

Regulamin

 1. Organizatorem wystawy fotograficznej „Wolontariat – a jednak się kręci 2012” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Wystawa ma na celu:
  - wskazanie, przedstawienie i zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych;
  - promowanie społecznego zaangażowania wśród mieszkańców;
  - promocję organizacji pozarządowych.
 3. Uczestnictwo w wystawie charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego
 4. To wyjątkowa wyjątkowa szansa pokazania działalności swojej organizacji w artystycznym wydaniu. Zapewniamy Państwu przestrzeń wystawową i 2-3 antyramy wielkości 100x70cm do wypełnienia zdjęciami przedstawiającymi działalność własnej organizacji. UWAGA: Liczba zaprezentowanych w ten sposób organizacji jest ograniczona – prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem. Otwarcie wystawy 5 grudnia (środa) 2012 roku.
 5. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem, iż organizacja/podmiot posiada zasób zdjęć z własnej działalności do przygotowania ekspozycji.
 6. Zgłoszeń organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu wypełniając odpowiednią rubrykę, oraz dostarczyć na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Wolontariat – a jednak się kręci 2012”
  - e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 19 października 2012.
 8. Zgłoszone kandydatury organizacji pozarządowych oceni powołane Jury oraz wskaże organizacje o które zaprezentujemy na wystawie (planujemy wybrać ok. 8 organizacji).
 9. Wszystkie zgłoszone organizacje oraz te zakwalifikowane na wystawę zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy „Wolontariat – a jednak się kręci 2012” w dniu 5 grudnia (środa) 2012 w ramach Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012.

 

Stoiska organizacji pozarządowych podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012

Regulamin

 1. Organizatorem stoisk organizacji pozarządowych podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Uczestnictwo w formie stoisk organizacji pozarządowych ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego.
 3. To wyjątkowa szansa zaprezentowania działalności swojej organizacji podczas święta wszystkich wolontariuszy w dniu 5 grudnia (środa) 2012 roku w godz. 9.00 – 14.00, podczas Nowotarskim Dniu Wolontariusza 2012.
 4. To nic nie kosztuje (zapewniamy miejsce, ławki, krzesła, prądu etc.), a promocja organizacji gwarantowana! Liczba stoisk w miejskim Ośrodku Kultury jest ograniczona – prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem stoiska.
 5. Zgłoszeń stoisk organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu wypełniając odpowiednią rubrykę, oraz dostarczyć na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Stoisko 2012”
  - e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 6. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 16 listopada 2012 r.
 7. Wszystkie zgłoszone organizacje zostaną zaproszone na obchody Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia 2012 roku

 

Gra miejska podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012

Regulamin

 1. Organizatorem gry miejskiej w ramach Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
 2. Możliwość przygotowania własnego punktu na trasie gry miejskiej w ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych, instytucji czy jednostek trzeciego sektora z terenu miasta Nowego Targu oraz powiatu nowotarskiego
 3. To wyjątkowa szansa zaprezentowania działalności swojej organizacji w dniu 4 grudnia (wtorek) 2012 w przeddzień finału Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012. Trasę gry miejskiej będą przemierzać zgłoszone drużyny młodzieżowe z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Forma i sposób prezentacji organizacji w ramach gry miejskiej jest całkowicie dowolna, zależy od Państwa inwencji, pomysłowości i możliwości. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość wyboru ok. 10 organizacji, które zostaną zaprezentowane w ramach gry.
 5. W przypadku organizacji z poza Nowego Targu, bądź tych nie dysponujących własnym lokalem, pomieszczeniem organizatorzy postarają się wskazać i udostępnić odpowiednią przestrzeń (budynek, lokal) na czas gry miejskiej w dniu 4 grudnia (wtorek) 2012 roku.
 6. Zgłoszeń stoisk organizacji pozarządowych należy dokonać na przygotowanym arkuszu wypełniając odpowiednią rubrykę, oraz dostarczyć na adres:
  - pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ + dopisek „Gra miejska 2012”
  - e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  - lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń organizacji upływa z dniem 19 października 2012.
 8. Wszystkie zgłoszone organizacje zostaną zaproszone na obchody Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 2012 w dniu 5 grudnia (środa) 2012 roku.

 

Pliki do pobrania

ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY - CAŁOŚĆ